28 september 2017

​Vice-minister van Buitenlandse Zaken: ‘De VN speelt met vuur’

Tzipi Hotovely waarschuwt dat de pogingen van de VN om Israël kwaad te doen als een boemerang zullen werken, omdat de organisatie de financiering kwijt zal raken.


Tzipi HotovelyHadas Parush/Flash 90

Vice-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely, die op werkbezoek aan de Verenigde Staten is, reageerde op de voorgestelde poging van de VN-Raad voor de Mensenrechten om een zwarte lijst van bedrijven te publiceren die zaken doen in Judea, Samaria, Golan Heights en Oost-Jeruzalem.

"De VN speelt met vuur," waarschuwde Hotovely. “Hoe langer het bezig blijft tegen Israël op te treden, hoe meer budget het zal verliezen. Deze acties kunnen fungeren als een boemerang, waardoor de VN wordt beschadigd. Israel werkt samen met de Verenigde Staten om een actieplan op te stellen om de VN-vooroordelen tegen Israël tegen te gaan.

“De VN-Mensenrechtenraad is de meest hypocriete arena, en dat is waar de transformatie zal beginnen.”

Hotovely reisde naar Washington DC om ontmoetingen te hebben met de Trump Administration officials en leden van het Congres om de Iraanse en Noord-Koreaanse bedreigingen te bespreken en hoe de VN-vooroordelen tegen Israël te beëindigen.

De vice minister van Buitenlandse zaken heeft ook gesproken met de Amerikaanse ambtenaren, waaronder Senator Ted Cruz, over de ontbinding van de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) en de Verenigde Naties Hoge Commissaris voor Vluchtelingen (UNHCR) de vluchtelingen uit 1948 en hun nakomelingen te helpen, zoals het voor de rest van de vluchtelingen van de wereld doet.

Deputy Foreign Minister:'The UN is playing with fire'

Tzipi Hotovely warns UN's attempts to harm Israel will boomerang,' cause organization to lose funding.

Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely, who is on a working visit to the Unite States, responded to the proposed attempt by the UN Human Rights Council to publish a blacklist of companies which do business in Judea, Samaria, the Golan Heights, and eastern Jerusalem.

"The UN is playing with fire," Hotovely warned. "The longer it continues to act against Israel, the more it will lose its budget. These actions could act as a boomerang, harming the UN. Israel is working together with the United States to formulate a plan of action to stop the UN bias towards Israel.

"The UN Human Rights Council is the most hypocritical arena, and so that is where the transformation will begin."

Hotovely traveled to Washington DC in order to meet with Trump Administration officials and members of Congress to discuss the Iranian and North Korean threats and how to end UN bias against Israel.

The Deputy Defense Minister has also spoken with US officials, including Senator Ted Cruz, about dissolving the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) and allowing the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to aid the refugees from 1948 and their descendants, as it does for the rest of the world’s refugees.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...