28 september 2017

​Minister van Cultuur: Wij zijn niets zonder G-d


Thousands participate in selichot prayers at the Western Wall Yisrael Bardugo, courtesy of the Organization of Community Rabbis

Duizenden deelnemers aan inspirerende avond- en selichotgebeden aan de Westelijke Muur.

Duizenden Joden uit alle sectoren van de samenleving verzamelden zich op het Safra plein in Jeruzalem voor een inspirerende avond georganiseerd door de gemeente Jeruzalem, de organisatie van de gemeentelijke rabbijnen en het ministerie van cultuur en sport.

Leden van gemeenschappen van Tzfat tot Be’er Sheva deden samen met hun rabbijnen aan de rondleidingen mee en liepen door de steegjes van de oude stad van Jeruzalem.

Optredens op Safra Square waren er van zangers Ishay Ribo, Aharon Razel en Haim Yisrael. Jeruzalem Burgemeester Nir Barkat van Jeruzalem, Tzfat Rabbi Shmuel Eliyahu, en Cultuur en Sport Minister Miri Regev (Likud) woonden het evenement bij.

Miri Regev

“Het is zo goed om vanavond met u te zijn, met duizenden aanbidders uit heel Israël, die in de tien dagen van inkeer in Jeruzalem kwamen,” zei Regev. “We zullen blijven investeren in Joodse cultuur en Joodse identiteit, omdat we niets zonder de Schepper van de wereld zijn.”

“Mogen we het allemaal verdienen om Jeruzalem te versterken, daar te bouwen en er door opgebouwd te worden ,” zei Barkat. 'Ik wens elk van jullie een goed jaar. Mag je verzegeld worden [in het Boek der Leven] en mogen al je dromen uitkomen.’

Na de uitvoering liep de hele menigte naar de Westelijke Muur. Onderweg ontmoetten ze straatartiesten die aan de speciale sfeer bijgedragen hebben.

“Er zijn geen woorden om het krachtige beeld en de atmosfeer te beschrijven, en hoe we voelden toen we het hele Israël verzamelden, gelukkig en opgewonden, in heiligheid”, aldus Rabbi Amichai Eliyahu, voorzitter van de organisatie.

‘Moge het jaar en zijn zegeningen beginnen, en mogen we het verdienen dat G-d ons allemaal bij elkaar ziet, verbonden met onze Vader in de Hemel en met heel Israël.’

Culture Minister: We are nothing without G-d

Thousands participate in inspirational evening and selichot prayers at the Western Wall.

Thousands of Jews from all sectors of society gathered in Jerusalem's Safra Square for an inspirational evening organized by the Jerusalem municipality, the Organization of Community Rabbis, and the Culture and Sport Ministry.

Members of communities from Tzfat to Be'er Sheva participated in guided tours together with their rabbis, and walked through the alleyways of Jerusalem's Old City.

Performing at Safra Square were singers Ishay Ribo, Aharon Razel, and Haim Yisrael. Attending the event were Jerusalem Mayor Nir Barkat, Tzfat Rabbi Shmuel Eliyahu, and Culture and Sport Minister Miri Regev (Likud).

"It is so good to be at this evening with you, with thousands of worshipers from all over Israel, who came to Jerusalem during the Ten Days of Repentance," Regev said. "We will continue to invest in Jewish culture and Jewish identity, because we are nothing with the Creator of the world."

"May we all merit to strengthen Jerusalem, to build and be built by it," Barkat said. "I wish each of you a good year. May you be sealed [in the Book of Life] and may all your dreams come true."

After the performance, the entire crowd walked to the Western Wall. On the way, they met street performers who added to the special atmosphere.

"There are no words to describe the powerful image and atmosphere, and how we felt when we saw all of Israel gathering, happily and excitedly, in holiness," Organization of Community Rabbis CEO Rabbi Amichai Eliyahu said.

“May the year and its blessings begin, and may we merit that G-d see all of us together, connected to our Father in Heaven and all of Israel."

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...


Comments