02 oktober 2017

​Duizenden Christenen maken zich gereed om naar Jeruzalem te komen voor het Loofhuttenfeest.

JNS.org - Meer dan 6.000 christelijke pelgrims uit zo’n 100 landen zullen deze week in Jeruzalem aankomen voor het 38e jaarlijkse Loofhuttenfeest die wordt gehost door de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)

Het evenement, dat dit jaar van 6 tot 11 oktober loopt, is de 'grootste jaarlijkse christelijke bijeenkomst in Israël', vertelde David Parsons, vice-president en senior woordvoerder van ICEJ, aan JNS.org.

Volgens de president van ICEJ, Dr. Jürgen Bühler, wordt verwacht dat het evenement haar grootste publiek ooit dit jaar zal zien, christenen trekkend naar het Heilige Land voor een ‘dynamische eredienstervaring'.

"Er is ook de toegevoegde aantrekkingskracht van het vieren van het 50-jarig jubileum van een herenigd Jeruzalem en dit betekent dat we echt in een bannerfeest zijn", zei Bühler.

Het evenement begint op 6 oktober met een buitenmaaltijd en concert in het Ein Gedi natuurreservaat in de buurt van de Dode Zee. Het Feest verplaatst zich dan naar Jeruzalem gedurende de rest van de Joodse vakantie van Sukkot, met de meeste activiteiten die plaatsvinden in de Pais Arena van de hoofdstad

‘Voor de meeste pelgrims’, zegt Parsons, 'is het grootste hoogtepunt de mars door de straten van Jeruzalem', waarin duizenden evangelische christenen in solidariteit met de Joodse staat naast Israëli's lopen.

Het Feest wordt beeindigd met een gebedsceremonie gehost in het Tower of David Museum in de oude stad van Jeruzalem.

Thousands of Christians Set to Arrive in Jerusalem for Feast of Tabernacles

JNS.org – More than 6,000 Christian pilgrims from some 100 countries are set to arrive in Jerusalem this week ahead of the 38th annual Feast of Tabernacles celebration hosted by the International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ).

The event, which runs this year from Oct. 6-11, is the “largest annual Christian gathering in Israel,” David Parsons, vice president and senior spokesman for ICEJ, told JNS.org.

According to ICEJ President Dr. Jürgen Bühler, the event is expected to see its largest crowd ever this year, drawing Christians to the Holy Land for a “dynamic worship experience.”

“There also is the added attraction of celebrating the 50-year jubilee of a reunited Jerusalem, and this means we are truly in for a banner Feast,” said Bühler.

The event commences Oct. 6 with an outdoor meal and concert at the Ein Gedi nature reserve near the Dead Sea. The Feast then moves to Jerusalem throughout the remainder of the Jewish holiday of Sukkot, with most activities taking place in capital’s Pais Arena.

“For most of the pilgrims,” Parsons said, “the biggest highlight is the march through the streets of Jerusalem,” which sees thousands of evangelical Christians walk in solidarity with the Jewish state alongside Israelis.

The Feast concludes with a prayer ceremony hosted at the Tower of David Museum in Jerusalem’s Old City.

Source: https://www.algemeiner.com/2017/10/01/thousands-of-christians-set-to-arrive-in-jerusalem-for-feast-of-tabernacles/


Comments