09 oktober 2017

De comeback van een bedreigd koraalrif?


Koraalrif is de thuisbasis van veel schepsels van de zee en over de hele wereld zijn koraalriffen stervende. Als gevolg van de wereldwijde opwarming van de wateren bereiken oceanen hogere temperaturen die het koraal doden, die zich nauwelijks kunnen voeden om te groeien in zware omstandigheden. De meest opmerkelijke slechte nieuws kan gezien worden in het prestigieuze Great Barrier Reef in Australië. Onlangs heeft een team van onderzoekers uit Israël en het Verenigd Koninkrijk besloten om diepwaterkoralen te onderzoeken die in het donker gloeien - zich afvragend hoe en waarom deze koralen fluoriserend bloeien.

Wat ze ontdekten was dat deze koralen in het blauwe licht kans zien om een eiwit te produceren die het koraal verlichtte om te gloeien in het donker, en hierdoor vanbinnen uit groeiden. Dit soort koraaloverlevingsmodus werkt niet direct de redding voor alle koralen, en er is maar één plaats in de wereld met een bloeiende/gloeiende koraalgemeenschap, en die ligt in de Rode Zee.

Het koraal in de Rode Zee kan gemakkelijk overleven in de warmere watertemperaturen, en onderzoekers streven ernaar om te bestuderen waarom, zodat ze misschien koraalriffen over de hele wereld kunnen redden.

Endangered Coral Reef Making a Comeback?

Coral reef is home to many a sea creature, and around the world, coral reefs are dying. Due to waters warming globally, oceans are reaching higher temperatures which are killing the coral, who are barely nourished to grow in such harsh circumstances. The most notable scare can be seen at the prestigious Great Barrier Reef in Australia. Recently, a team of researchers from Israel and the United Kingdom decided to spotlight deep water corals who were glowing in the dark – wondering why and how this fluorescent flourishing was occurring.

What they discovered was that these corals were soaking in the blue light in order to produce a protein which illuminated the coral to become glow in the dark, internally initiating growth. This kind of coral survival mode isn’t necessarily working to save coral lives, and there is only one place in the world with a thriving coral community, and it’s under the Red Sea.

The coral in the Red Sea can easily survive in the warmer water temperatures, and researchers aim to study why, so they might be able to save coral reefs around the world.

Source: https://israelbetweenthelines.com/2017/09/26/endan...


Comments