11 oktober 2017

​Zullen Hamas-terroristen zich bij de veiligheidsgroepen van de PA aansluiten?


Hamas terroristsAbed Rahim Khatib/Flash 90

Hamas eist dat alle Palestijnse organisaties deel uitmaken van de veiligheidsstrijdkrachten van de PA in Judea en Samaria.

Hassan Yousef, een senior Hamas-ambtenaar in Judea en Samaria, zei dinsdag dat de veiligheidsstrijdkrachten van de Palestijnse Autoriteit in Judea en Samaria activisten van alle Palestijnse organisaties zouden moeten omvatten.

De achterliggende gedachte van de vraag, die komt als Hamas en Fatah hun verzoeningsbesprekingen in Caïro hervatten, is dat Hamas, de Islamitische Jihad, het Populaire Front voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en andere terroristische organisaties worden geïntegreerd in de PA-veiligheidsmacht.

In een interview met de Hamas-geaffilieerde website Al-Risala, zei Yousef dat de Palestijnse veiligheidsdiensten een aanpak moeten hanteren die het Palestijnse volk dient en zich verzet tegen de coördinatie van de veiligheid met Israël.

"Het is onmogelijk om te praten over verzoening wanneer er een vijandig veiligheidsbeleid is dat de kloof in de Palestijnse samenleving versterkt, en het publiek voelt het bestaan van verzoening niet," zei hij.

Het probleem van de beveiligingsapparatuur en de militaire wapens van de Palestijnse organisaties is een centraal punt in de verzoeningssprekken die momenteel in Caïro worden ondernomen.

PA-voorzitter Mahmoud Abbas, die Fatah bestuurt, eist dat alle wapens en wapens onder de PA worden gehouden, terwijl Hamas en islamitische Jihad zich sterk verzetten tegen het opleggen van beperkingen aan de terroristische organisaties.

Will Hamas terrorists join PA security forces?

Hamas demands that all Palestinian organizations be a part of PA security forces in Judea and Samaria.

Hassan Yousef, a senior Hamas official based in Judea and Samaria, said Tuesday that the Palestinian Authority (PA) security forces in Judea and Samaria should include activists from all the Palestinian organizations.

The meaning of the demand, which comes as Hamas and Fatah resume their reconciliation talks in Cairo, is that Hamas, the Islamic Jihad, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and other terrorist organizations be integrated into the PA security forces.

In an interview with the Hamas-affiliated Al-Risala news website, Yousef said that the Palestinian security services must adopt an approach that serves the Palestinian people and opposes security coordination with Israel.

"It is impossible to talk about reconciliation when there is a hostile security policy that causes a deepening of the rift in Palestinian society, and the public does not feel the existence of reconciliation," he said.

The issue of the security apparatuses and the military arms of the Palestinian organizations is a central issue in the reconciliation talks currently under way in Cairo.

PA chairman Mahmoud Abbas, who heads Fatah, is demanding that all weapons and arms be held under the PA , while Hamas and Islamic Jihad strongly oppose imposing any restrictions on the terrorist organizations.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...