16 oktober 2017

​IAF treft Syrië na een raketaanval op Israëlische vliegtuigen

Syrische anti-vliegtuigen-raketten-batterij opent vuur op Israëlische vliegtuigen; In reactie hierop vernietigde IDF de raketlanceerinstallatie

IAF F-16 fighter jet (archive) IDF Spokesperson

Een Syrische surface-to-air missile batterij opende het vuur op Israëlische vliegtuigen boven Zuid-Libanon, heeft een IDF Woordvoerder gemeld.

In reactie op de de aanval hebben vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht teruggevuurd, waardoor de surface-to-air-raketbatterij werd vernietigd die hen had aangevallen. Volgens een rapport van Yediot Ahronot vuurden de Israëlische strijders vier bommen af op de SA-5 raketbatterij

Volgens de IDF opende de Syrische raketbatterij het vuur op de IAF-vliegtuigen, terwijl ze op een routine-verkenningsmissie over het zuiden van Libanon waren.

Israëlische ambtenaren zeggen dat de IDF het Russische leger in kennis heeft gesteld van de luchtaanval en de betrokkenheid van de raketbatterij voordat de IAF-vliegtuigen het vuur openden.

Er werden geen Israëlische slachtoffers of schade aan IAF vliegtuigen gemeld.

“We houden het Syrische regime verantwoordelijk voor het afvuren en elke aanval die uit Syrië komt,” zei Jonathan Conricus, woordvoerder van IDF.

De IDF voegt eraan toe dat het de IAF-reactie als een geïsoleerd incident ziet na de Syrische provocatie, en dat Israël niet een escalatie zoekt met het Assad regime.

"We zijn bereid op elke mogelijkheid," zei IDF-woordvoerder Ronen Manelis. "Dit was een Syrische provocatie, en we zullen het niet toestaan. Anderzijds zijn we niet van plan om te escaleren.”

IAF hits Syria after missile attack on Israeli aircraft

Syrian anti-aircraft missile battery opens fire on Israeli aircraft; IDF destroys missile battery in response.

A Syrian surface-to-air missile battery opened fire on Israeli aircraft flying over southern Lebanon, an IDF spokesperson reported.

In response to the attack, Israeli Air Force planes returned fire, destroying the surface-to-air missile battery which had attacked them. According to a report by Yediot Ahronot, Israeli fighters dropped four bombs on the SA-5 missile battery

According to the IDF, the Syrian missile battery opened fire on the IAF planes while they on a routine reconnaissance mission over southern Lebanon.

Israeli officials say the IDF notified the Russian military regarding the air operation and engagement with the missile battery before IAF planes opened fire.

No Israeli casualties were reported, and no IAF planes were damaged.

"We hold the Syrian regime responsible for the anti-aircraft fire and any attack originating from Syria," said IDF spokesperson Jonathan Conricus.

The IDF added that it views the IAF response as an isolated incident following the Syrian provocation, and that Israel is not seeking to escalate tensions with the Assad regime.

"We're prepared for any possibility," said IDF spokesman Ronen Manelis. "This was a Syrian provocation, and we will not allow it. On the other hand, we have no intention of escalating

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...