17 oktober 2017

Bijna lynchpartij van Joden in de oude stad van Jeruzalem

Lions' Gate. Archive.Flash 90

Twee bewoners van de oude stad werden gisteravond bijna gelyncht in de buurt van hun huizen. Eén had ernstig hoofdletsel en werd geëvacueerd naar het ziekenhuis.

Twee Joodse inwoners van de Oude Stad werden gisteren dichtbij hun huizen niet ver van de Leeuwenpoort bijna gelyncht.

Volgens de Honenu-rechtsorganisatie begon de aanval toen een van de slachtoffers naar buiten ging om het vuilnis weg te gooien.

Een aantal Arabieren naderde hem en begon hem in elkaar te slaan. Toen een buurman het schreeuwen hoorde, rende hij buiten om te helpen, maar werd ook aangevallen.

De twee kregen kneuzingen over hun lichaam, en een werd geëvacueerd naar het ziekenhuis na gewond te zijn aan het hoofd.

The victims of a fatal stabbing attack in Jerusalem on Saturday October 3, 2015: Nehemia Lavi, 41 (left) from Jerusalem, and Aharon Banita (Bennett), 22 (right) from Beitar Illit. (Courtesy)

Verwanten van de gewonde man hebben gezegd dat het incident herinnerde aan de moord op Rabbi Nehemia Lavi niet ver weg. Rabbi Lavi haastte zich uit zijn huis om de slachtoffers te helpen die waren neergestoken door een terrorist, toen hij ook werd neergestoken en vermoord.

Het complex van Joodse huizen in de buurt van de Leeuwenpoort heeft dagelijks te maken met aanvallen door Arabieren. In de afgelopen maanden zijn Joodse huizen zelfs door Arabische rioters in de brand gestoken.

De politie heeft een aantal aanvallers gearresteerd, die nu ondervraagd worden in het politiebureau Merchav David in Jeruzalem. De slachtoffers van de aanval worden bijgestaan door de juridische organisatie van Honenu.

Volgens Honenu, "Gisteren werden Joden in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, aangevallen, gewoon omdat ze Joden waren, en ze werden door een wonder gered."

“We verwachten dat de politie de betrokkenen arresteert en de terroristen volgens de wet vervolgt.

“Helaas, de verklaringen die nu komen van Merchav David weerspiegelen niet dat dit het geval is en wij roepen alle ambtenaren op om niet opnieuw een ernstige aanval tegen de Joden te vergoeilijken”, aldus de organisatie.

Near-lynching of Jews in Jerusalem's Old City

Two residents of Old City nearly lynched last night near their homes. One suffered a head injury and was evacuated to the hospital.

Two Jewish residents of the Old City were nearly lynched last night near their homes not far from the Lions’ Gate.

According to the Honenu legal organization, the attack started when one of the victims went outside to throw away the trash.

A number of Arabs approached him and began beating him. When a neighbor heard yelling, he rushed outside to help, only to be attacked.

The two suffered bruises all over their bodies, and one was evacuated to the hospital after suffering a head injury.

Relatives of the injured man said that the incident was reminiscent of the murder of Rabbi Nehemia Lavi not far away. Rabbi Lavi had rushed from his house to aid victims being stabbed by a terrorist, when he was also stabbed and murdered.

The complex of Jewish homes near the Lions’ Gate suffers daily from attacks by Arabs. In recent months, Jewish homes have even been set ablaze by Arab rioters.

Police have arrested some of the attackers, who are now being interrogated at the Merchav David police station in Jerusalem. The victims of the attack are being assisted by the Honenu legal organization.

According to Honenu, “Last night, Jews were assaulted in Jerusalem, the capital of Israel, simply because they were Jews, and they were saved by a miracle.”

“We expect police to arrest those involved and prosecute the terrorists to the full extent of the law.

“Unfortunately, the statements now coming out of Merchav David [do not reflect that this is the case], and we call on all officials not to again condone a serious attack against Jews,” the organization said.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...