24 oktober 2017

Israël en Duitsland ondertekenen overeenkomst voor 3 nieuwe duikboten

Israël en Duitsland hebben een overeenkomst afgesloten waardoor de onderzeese vloot van Israël aanzienlijk toeneemt.


An Israeli navy Dolphin-class submarine (Moshe Shai/Flash90)

Israël heeft een akkoord gesloten met Duitsland voor de levering van drie nieuwe duikboten die vanaf 2027 in gebruik zullen worden genomen.

In een verklaring op maandag verwelkomde premier Benjamin Netanyahu de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MOU) tussen Duitsland en Israël voor de afname van de duikboten.

"Het MOU is strategisch belangrijk voor de veiligheid van Israël," verklaarde Netanyahu, terwijl hij erop wees dat de ondertekening van de overeenkomst "de verbintenis van Duitsland en kanselier Angela Merkel voor de veiligheid van Israël en de diepe samenwerking tussen de twee landen weerspiegelt."

Netanyahu heeft zijn diep waardering uitgesproken aan Merkel, de Duitse minister van verdediging Ursula von der Leyen en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel

Israël heeft de afgelopen twee decennia al zes duikboten uit Duitsland besteld. De woordvoerder van de kanselier Angela Merkel, Steffen Seibert, zei dat de Duitse regering zou deelnemen aan de financiering van drie nieuwe schepen, zoals bij vorige deals.

Seibert, die wijst op ”onze historische verantwoordelijkheid tegenover de staat Israël”, zei dat de twee partijen overeengekomen zijn om geen details bekend te maken.

De ondertekening komt te midden van een Israëlisch onderzoek naar mogelijke corruptie, steekpenningen, witwassen van geld, belastingontduiking en fraude bij de inkoop van Duitse duikboten.

In de zaak “case 3000” wordt beweerd dat leidende Israëlische ambtenaren steekpenningen ontvangen in ruil voor hun bevordering van de overname van een onderzeeboot van de Dolphin-klasse voor de marine van Israël van de Duitse scheepsbouwer ThyssenKrupp.

Ambtenaren dichtbij Netanyahu worden verdacht van het gebruik van hun banden ter bevordering van de deal, tegen de belangen van Israels verdediging en tegen de essentiële behoeften van het land.

De persoonlijke advocaat van Netanyahu vertegenwoordigde het betrokken Duitse bedrijf en wordt verdacht zijn invloed op de premier te hebben aangewend voor een flink deel van de deal.

ThyssenKrupp is beschuldigd van de omkopen van ambtenaren over de hele wereld om de verkoop van zijn duikboten te bevorderen.

Netanyahu is momenteel geen verdachte in dit geval.

Door: Wereld Israël Nieuws Staff

AP heeft bijgedragen tot dit rapport.

Israel and Germany sign deal on 3 new submarines

Israel and Germany finalized a deal that sees Israel’s submarine fleet growing significantly.

Israel finalized an agreement with Germany to receive three new submarines that will go into service from 2027.

In a statement on Monday, Prime Minister Benjamin Netanyahu welcomed the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) between Germany and Israel on the acquisition of submarines.

“The MOU is strategically important to the security of Israel,” Netanyahu stated, while pointing out that the signing of the agreement “reflects the commitment of Germany and Chancellor Angela Merkel to the security of Israel and the deep cooperation between the two countries.”

Netanyahu expressed “his deep appreciation” to Merkel, German Defense Minister Ursula von der Leyen and German Foreign Minister Sigmar Gabriel

Israel has already ordered six submarines from Germany over the past two decades. Chancellor Angela Merkel’s spokesman, Steffen Seibert, said the German government would participate in the financing of three new vessels, as in previous deals.

Seibert, who noted “our historical responsibility toward the state of Israel,” said the two sides agreed not to disclose details.

The signing comes amid an Israeli investigation of possible corruption, bribes, money laundering, tax evasion and fraud involving purchases of German submarines.

The case, dubbed Case 3000, alleges that leading Israeli officials received bribes in exchange for their promotion of the acquisition of a Dolphin-class submarine for Israel’s navy from the German shipbuilder ThyssenKrupp.

Officials close to Netanyahu are suspected of using their ties to promote the deal, against the objections of Israel’s defense establishment and against the essential needs of the country.

Netanyahu’s personal attorney represented the German firm involved and is suspected of trading his influence over the premier for a hefty cut of a deal.

ThyssenKrupp has been accused of bribing officials around the world to promote sales of its submarines.

Netanyahu is currently not a suspect in this case.

By: World Israel News Staff

AP contributed to this report


Comments