25 oktober 2017

Dui​zenden Joodse documenten verloren tijdens de Holocaust ontdekt

YIVO kondigt de ontdekking aan van 170.000 Joodse documenten waarvan gedacht werd dat die door de nazi’s vernietigd werden.

One of the documents thought to be lost during the HolocaustThos Robinson/Getty Images for YIVO Institute for Jewish Research

JTA - Een schat van 170.000 Joodse documenten waarvan gedacht werd dat die door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vernietigd, is gevonden.

Op dinsdag kondigde het New YIVO Institute for Jewish Research de vondst aan, die ongepubliceerde manuscripten bevat van beroemde jiddische schrijvers, evenals religieuze en gemeenschaps-documenten. Onder de vondsten zijn brieven geschreven door Sholem Aleichem, een ansichtkaart van Marc Chagall en gedichten en manuscripten van Chaim Grade.

YIVO, in Vilnius werd opgericht in wat nu Litouwen is, verborg de documenten in 1940, maar de organisatie verhuisde zijn hoofdkantoor naar New York tijdens de Tweede Wereldoorlog. De documenten werden later bewaard door een Litouwse bibliothecaris, Antanas Ulpis, die hen bewaarde in de kelder van de kerk waar hij werkte.

De meeste documenten zijn momenteel in Litouwen, maar er worden in januari 10 items getoond bij YIVO, die samenwerkt met de Litouwse regering om de collectie te archiveren en te digitaliseren.

“Deze nieuw ontdekte documenten zullen het geheugen van Oost-Europese Joden laten doorleven, terwijl we ons in staat stellen een eerlijke boekhouding van het verleden te hebben waarmee stereotypes en clichématige manieren van denken kunnen worden doorbroken,” aldus Jonathan Brent, uitvoerend directeur van YIVO, in een verklaring.

Senaat Minority leader Charles Schumer (D-N.Y.) prees de ontdekking.

“Deze collectie zal onze kinderen leren wat er met de Joden van de Holocaust gebeurd is, zodat we nooit weer zo’n duister in de wereld zullen beleven," zei Schumer, die Joods is, in een verklaring.

Dani Dayan, de consul-generaal van Israël in New York, vergeleek de documenten met “onbetaalbare familiestukken."

"De meest waardevolle schatten van het Joodse volk zijn de tradities, ervaringen en cultuur die onze geschiedenis hebben gevormd," zei hij. 'Dus voor ons zijn de documenten die in deze ontdekking worden ontdekt, niets minder dan onbetaalbare familie erfgenamen, verborgen als kostbare edelstenen van nazi-stormtroepen en Sovjet-grafrovers.

Thousands of Jewish documents lost during Holocaust discovered

YIVO announces the discovery of 170,000 Jewish documents thought to have been destroyed by the Nazis.

JTA - A trove of 170,000 Jewish documents thought to have been destroyed by the Nazis during World War II has been found.

On Tuesday, the New York-based YIVO Institute for Jewish Research announced the find, which contains unpublished manuscripts by famous Yiddish writers as well as religious and community documents. Among the finds are letters written by Sholem Aleichem, a postcard by Marc Chagall, and poems and manuscripts by Chaim Grade.

YIVO, which was founded in Vilnius in what is now Lithuania, hid the documents in 1940, but the organization moved its headquarters to New York during World War II. The documents were later preserved by a Lithuanian librarian, Antanas Ulpis, who kept them in the basement of the church where he worked.

Most of the documents are currently in Lithuania, but 10 items are being displayed through January at YIVO, which is working with the Lithuanian government to archive and digitize the collection.

“These newly discovered documents will allow that memory of Eastern European Jews to live on, while enabling us to have a true accounting of the past that breaks through stereotypes and clichéd ways of thinking,” YIVO Executive Director Jonathan Brent said Tuesday in a statement.

Senate Minority Leader Charles Schumer (D-N.Y.) praised the discovery.

“Displaying this collection will teach our children what happened to the Jews of the Holocaust so that we are never witnesses to such darkness in the world again,” Schumer, who is Jewish, said in a statement.

Dani Dayan, Israel’s consul general in New York, compared the documents to “priceless family heirlooms.”

“The most valuable treasures of the Jewish people are the traditions, experiences and culture that have shaped our history,” he said. “So to us, the documents uncovered in this discovery are nothing less than priceless family heirlooms, concealed like precious gems from Nazi storm troopers and Soviet grave robbers.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...


Comments