04 maart 2019

2018-03-04-20.50: Vaticaan gaat archief tweede wereldoorlog openen - Vatican to Open Second World War-Era Archives

Pope Pius XII (left) and the Vatican. (Credit: via Twitter)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Vaticaan om archief tweede wereldoorlog te openen, onderzoek naar Pius XII mogelijk te maken

Door David Brummer 4 maart 2019

In een verrassende stap heeft paus Franciscus vandaag aangekondigd dat het Vaticaan, na tientallen jaren van stilte, zijn geheime archieven zal openen om toegang te krijgen tot bestanden die betrekking hebben op paus Pius XII uit de Tweede Wereldoorlog. Joodse groepen hebben Pius er lang van beschuldigd te zwijgen over zijn vermeende kennis van de Holocaust.

De documenten zullen pas beschikbaar zijn op 2 maart 2020 en zullen documenten omvatten die gaan over de verkiezing van Pius in 1939 tot zijn dood in 1958 en zullen beschikbaar zijn voor onderzoekers.

"De kerk is niet bang voor de geschiedenis," zei Francis, eraan toevoegend dat Pius 'nalatenschap was behandeld met "enige vooroordelen en overdrijving".

Het Vaticaan handhaaft gewoonlijk een moratorium van 70 jaar vanaf het einde van een pontificaat totdat het zijn archieven opent voor onderzoekers. De Heilige Stoel komt echter steeds meer onder druk te staan om documenten met betrekking tot Pius XII eerder bekend te maken, terwijl overlevenden van de Holocaust nog steeds in leven zijn.

Pius XII is een enorm controversieel figuur, waarbij joden aanrekenen dat hij zich bewust was van de nazi-poging om het Europese Jodendom te vernietigen - en dat hij niet genoeg deed om het te bestrijden. Veel Joden hebben kritiek op hem omdat hij zich niet krachtig genoeg uitsprak tegen de nazi-gruweldaden. In de afgelopen twee decennia is er echter een genuanceerder beeld ontstaan, waarbij de overleden Brits-Joodse historicus Sir Martin Gilbert een van de voorstanders was van het argument dat hij veel achter de schermen deed om te proberen de Joden te verbergen in kerkelijke huizen in Rome en Italië.

Pius's betwiste nalatenschap zal worden onderzocht als onderdeel van een proces om te beslissen of hij al dan niet heilig verklaard moet worden.

Bron: Breaking Israel News

Google vertaling wegens gebrek aan vertalers.

____________________________________

ENGELS:

Vatican to Open Second World War-Era Archives, Allow Investigation into Pius XII

By David Brummer March 4, 2019 , 4:12 pm

Search me, O God, and know my heart! Try me and know my thoughts! And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting! Psalms 139:23-24 (The Israel Bible™)

In a surprising move, Pope Francis announced today that the Vatican, after decades of silence, will open its secret archives to allow access to files pertaining to Second World War-era Pope Pius XII. Jewish groups have long accused Pius of remaining silent in the face of his alleged knowledge of the Holocaust.

The documents will only become available on March 2, 2020 and will include documents spanning from Pius’s election in 1939 to his death in 1958 will be available to researchers.

“The Church is not afraid of history,” Francis said, adding that Pius’ legacy had been treated with “some prejudice and exaggeration.”

The Vatican usually enforces a 70-year moratorium from the end of a pontificate until it opens its archives to researchers. However, the Holy See has come under increasing pressure to publicize documents pertaining to Pius XII sooner, while Holocaust survivors are still alive.

Pius XII is a hugely controversial figure, with Jews charging that he was aware of Nazi attempt to annihilate European Jewry – and that he did not do enough to combat it. Many Jews have criticized him for not speaking out forcefully enough against the Nazi atrocities. However, a more nuanced view has taken shape over the last two decades or so, with the late British Jewish historian Sir Martin Gilbert being one of the proponents of the argument that he did much behind the scenes to try and hide Jews in Church properties in Rome and Italy.

Pius’s disputed legacy will be scrutinized as part of a process to decide whether or not he should be canonized as a saint.

Credits: Breaking Israel News