08 januari 2018

​2 vrouwelijke bedoeïenen sloten zich aan bij IS, en planden aanval in Israël


Rahma al-Assad (L) and Tasnin al-Assad (Shin Bet)

Israël arresteerde twee Israëlische bedoeïenenvrouwen op verdenking contact te hebben met ISIS en een aanval voor haar te plannen.

Door: Aryeh Savir, World Israel News

Israëlische veiligheidstroepen arresteerden twee vrouwelijke bedoeïenen uit het zuiden van Israël die zich hadden aangesloten bij de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) en die een aanslag wilden plegen.

De Shin-bet (Israel’s Security Agency) kondigde maandag aan dat Rahma Al-Assad en Tasnin Al-Assad, beide 19 uit Lakiya in de Negev-woestijn, vorige maand werden gearresteerd op beschuldiging van het onderhouden van banden met een terroristenagent.

Uit het onderzoek bleek dat de twee vrouwen in de loop van het afgelopen jaar door ISIS-medewerkers uit het buitenland werden gevraagd om een aanval uit te voeren en verschillende locaties en tijden te verkennen. Een suggestie was een aanval op een nieuwjaarsviering.

De vrouwen waren van plan om Israël te verlaten en zich bij IS te voegen op het slagveld. Ze publiceerden ook online-inhoud waarin de Islamitische Staat werd geprezen en die aanzetten tot aanvallen tegen Israël en Joden.

Ze werden maandag aangeklaagd bij de rechtbank van Beer Sheva.

ISIS werd in 2014 door de toenmalige minister van Defensie Moshe Ya'alon tot een illegale organisatie verklaard.

Israëlische veiligheidstroepen hebben verschillende incidenten van Bedoeïenen blootgelegd die zich aansluiten bij door ISIS geïnspireerde terreurelementen, waaronder vier Bedoeïenenleraren die werken in het Israëlische schoolsysteem in het zuiden van Israël die in juli 2015 werden gearresteerd omdat ze ISIS-propaganda verspreidden onder hun studenten en andere opvoeders in de Negevstad Hura.

Onlangs zijn Khaled Abu Jaudah en Zahi Abu Jaudah, Israëlische Bedoeïenen die in de Negev wonen, gearresteerd voor de poging tot ontvoering en moord op IDF-soldaat Ron Kokia in november.

2 female Bedouins joined ISIS, planned attack in Israel

Israel arrested two Israeli Bedouin women on suspicion of being in contact with ISIS and planning an attack on its behalf.

By: Aryeh Savir, World Israel News

Israeli security forces arrested two female Bedouins from southern Israel who had joined the Islamic State (ISIS) terror group and were planning an attack.

The Shin Bet (Israel’s Security Agency) announced Monday that Rahma Al-Assad and Tasnin Al-Assad, both 19 from Lakiya in the Negev Desert, were arrested last month on charges of maintaining connections with a terror agent.

The investigation revealed that the two women were asked over the course of the past year by ISIS operatives from abroad to carry out an attack and explore various venues and times. One suggestion was an attack on a New Year’s celebration.

The women planned to leave Israel and join ISIS in the battlefield. They also published online content praising the Islamic State and inciting attacks against Israel and Jews.

They were indicted at a Beer Sheva court on Monday.

ISIS was declared an illegal organization in 2014 by then-Defense Minister Moshe Ya’alon.

Israeli security forces have exposed several incidents of Bedouins joining ISIS-inspired terror elements, including four Bedouin teachers working in the Israeli school system in southern Israel who were arrested in July 2015 for distributing ISIS propaganda among their students as well as other educators in the Negev town of Hura.

Most recently, Khaled Abu Jaudah and Zahi Abu Jaudah, Israeli Bedouin citizens who reside in the Negev, were arrested for the attempted abduction and murder of IDF soldier Ron Kokia in November.

Source: https://worldisraelnews.com/2-female-bedouins-join...