03 januari 2018

Vluchtelingenbaby uit Syrië snelde naar Israël voor nood-hartchirurgie

Cypriotisch Ministerie van Volksgezondheid smeekt Israël om het leven van één-dagouds Syrisch jongetje met een aangeboren hartafwijking te redden. • Afgevaardigde directeur kinderziekenhuis: We streven ernaar om hulp te bieden in gecompliceerde gevallen uit de hele wereld. • Baby in stabiele toestand, in afwachting van een operatie.


The Syrian newborn is flown to Israel in a special neonatal incubator to receive life-saving surgery | Photo: Aviation Bridge

Mati Tuchfeld en Maytal Yasur Beit-Or

Een babyjongen die vorige week is geboren bij Syrische vluchtelingen op Cyprus is naar Israël gevlogen en opgenomen in het Sheba Medical Center in Tel Hashomer, waar hij moet worden geopereerd om een ernstig aangeboren hartafwijking te corrigeren.

Vrijdag nam het Cypriotische ministerie van Volksgezondheid contact op met de Israëlische ambassadeur in Cyprus, Sammy Revel, en vroeg hij zijn hulp bij het overbrengen van de net geboren baby naar Israël voor medische behandeling.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met defensie- en veiligheidsfunctionarissen en de autoriteit van de grensovergangen op de internationale luchthaven Ben-Gurion, hebben namens de baby een gezamenlijke oproep gedaan aan minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri, die de baby en zijn vader vergunningen heeft verleend om Israël binnen te komen voor de procedure.

Sheba Medical Center meldde dat de baby in de neonatale intensive care-unit in een stabiele toestand in het ziekenhuis wordt opgenomen en naar verwachting de operatie de komende dagen zal ondergaan.

Dr. Itai Pessach, adjunct-directeur van het Edmond en Lily Safra Kinderziekenhuis in Sheba, zei: "De baby is in het ziekenhuis opgenomen in de NICU, zijn toestand is stabiel en hij zal worden geopereerd in het International Congenital Heart Centre in Sheba.

“Het brengen van de baby [naar Israël] maakt deel uit van het internationale werk dat Sheba leidt en als onderdeel daarvan richtten we het Israël Centre for Disaster Medicine and Humanitarian Response op, dat is ontworpen om hulp te bieden in gecompliceerde gevallen van over de hele wereld. Door nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en vele andere functionarissen, zijn we erin geslaagd om ook deze baby binnen te brengen. "

Syrian refugee baby rushed to Israel for emergency heart surgery

Cypriot Health Ministry begs Israel to help save life of day-old Syrian boy with congenital heart defect • Children's hospital deputy director: We aim to provide help in complicated cases from around the world • Baby in stable condition, awaiting surgery.

Mati Tuchfeld and Maytal Yasur Beit-Or

A baby boy born to Syrian refugees in Cyprus last week has been flown to Israel and hospitalized at the Sheba Medical Center at Tel Hashomer, where he is due to undergo surgery to correct a severe congenital heart defect.

On Friday, the Cypriot Health Ministry contacted Israeli Ambassador to Cyprus Sammy Revel and asked for his assistance in transferring the day-old baby to Israel for medical treatment.

The Israeli Foreign Ministry, along with defense and security officials and the Border Crossings Authority at Ben-Gurion International Airport, sent a joint appeal on the baby's behalf to Interior Minister Aryeh Deri, who issued permits for the baby and his father to enter Israel for the procedure.

Sheba Medical Center reported that the baby is hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in stable condition and is expected to have the operation in the next few days.

Dr. Itai Pessach, deputy director of the Edmond and Lily Safra Children's Hospital at Sheba, said, "The baby is hospitalized in the NICU. His condition is stable, and he will be operated on at the International Congenital Heart Center at Sheba.

"Bringing the baby [to Israel] is part of the international work that Sheba spearheads and as part of which we established the Israel Center for Disaster Medicine and Humanitarian Response, which is designed to provide help in complicated cases from around the world. Thanks to close cooperation with the Foreign Ministry and many other officials, we have managed to bring in this baby too.”

Source: http://www.israelhayom.com/2017/12/24/syrian-refug...