05 januari 2018

​UNRWA is een terreur-ondersteunende organisatie'

Minister van Onderwijs Naftali Bennet spreekt zijn steun uit voor de beslissing van de President van de VS Trump om Amerikaanse hulp aan UNRWA te annuleren.

Minister van Onderwijs Naftali Bennett (Joods Huis) sprak over de aankondiging van de Trump-regering met betrekking tot verlagingen van de Amerikaanse hulp aan UNRWA, het agentschap van de VN voor 'Palestijnse vluchtelingen'.

"UNRWA is een terreur-ondersteunende organisatie," zei Bennett. "Het bestaan ervan bestendigt de trieste situatie van inwoners van Gaza, die zuchten onder de heerschappij van Hamas."

"Hulp aan inwoners van Gaza hoeft niet anders te zijn dan hulp aan Syrische inwoners die onder de heerschappij van terreur leven, of anders dan [hulp] aan de nakomelingen van een andere groep vluchtelingen in de wereld.

“Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump en de Amerikaanse ambassadeurt van de VN Nikki Haley om de Amerikaanse hulp te annuleren, is het juiste om te doen. Ik verwacht van iedereen in de Israëlische regering, ook van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zij de beslissing om het budget te verlagen voor een organisatie die Hamas-terroristen in dienst heeft en op wiens scholen raketten verborgen zijn steunt. '

In een verklaring van donderdag zei UNRWA-woordvoerder Sami Mshasha dat hij geen enkele update van de Amerikaanse overheid had ontvangen over een wijziging in het beleid ten aanzien van de financiering die aan de organisatie was toegewezen.

UNRWA is al jarenlang een doelwit voor kritiek in het licht van de activiteit van Hamas in haar onderwijsinstellingen en het gebruik van haar faciliteiten door Palestijnse Arabische terroristische organisaties in Gaza.

UNRWA heeft geholpen met het opslaan van Hamas-raketten en -wapens “ontworpen om Israëlische burgers te doden” op zijn scholen, een feit dat de UNRWA-chef zelf erkende.

Daarnaast heeft de organisatie actief deelgenomen met het aanzetten tot antisemitisch geweld.

'UNRWA is a terror-supporting organization'

Education Minister Bennett expresses support for US Pres. Trump's decision to cancel US aid to UNRWA.

Education Minister Naftali Bennett (Jewish Home) spoke about the Trump administration's announcement regarding cuts in US aid to UNRWA, the UN’s agency for "Palestinian refugees."

"UNRWA is a terror-supporting organization," Bennett said. "Its very existence perpetuates the sad situation of Gaza residents, who are groaning under Hamas rule."

"Aid to Gaza residents does not need to be any different than aid to Syrian residents who are living under the rule of terror, or different than [aid] to any other group of refugees' descendants in the world.

"US President Donald Trump and US Ambassador to the UN Nikki Haley's decision to cancel US aid is the right thing to do. I expect everyone in the Israeli government, including in the Foreign Ministry, to support the decision to cut the budget to an organization which employs Hamas terrorists and in whose schools rockets are hidden."

In a Thursday statement, UNRWA spokesman Sami Mshasha said he had not received any update from the US administration regarding a change in its policy vis-à-vis the funding allocated to the organization.

For years, UNRWA has been a target for criticism in light of Hamas's activity in its educational institutions and the use of its facilities by Palestinian Arab terrorist organizations in Gaza.

UNRWA was documented storing Hamas rockets and weapons "designed to kill Israeli citizens" in its schools, a fact which the UNRWA chief admitted himself.

In addition, the organization has actively taken part in inciting anti-Semitic violence.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...


Comments