06 januari 2018

​Booming Economy: Israëlische export zal naar verwachting voor de eerste keer $ 100 miljard opleveren

Door JNS 5 januari 2018, 03.30 uur

“Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij Zich wil houden aan wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals Hij dat tot nu toe heeft gedaan.” Deuteronomium 8:18 (NBV)


Israel’s Haifa port. (Zvi Roger/Haifa Municipality)

De Israëlische jaarlijkse uitvoer van goederen en diensten zal naar verwachting de $ 100 miljard voor het eerst overschrijden wanneer de definitieve cijfers voor 2017 worden ontvangen, volgens een voorlopig rapport van het Israel Export and International Cooperation Instituut en het ministerie van Economie en Industrie van het land.

In het voorlopige rapport wordt gesteld dat de uitvoer van goederen en diensten, exclusief start-uptechnologie en diamanten, steeg tot $ 92 miljard in 2017, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2016. De industriële export, die 85 procent van de door Israël geëxporteerde goederen omvat, steeg 3 procent in 2017 tot een totaal van $ 45 miljard. De diamantuitvoer voor 2017 zal naar verwachting in totaal $ 7 miljard bedragen, een daling van 7 procent ten opzichte van 2016, terwijl de uitvoer van landbouwproducten naar verwachting $ 1,2 miljard zal bereiken, een stijging van 2 procent.

Volgens het rapport steeg de Israëlische export naar de Europese Unie in 2017 met 20 procent. Ook de export van hightechdiensten nam toe met 7 procent.

In totaal kregen 243 bedrijven hulp van het Israëlische Ministerie van Economie en Industrie in 2017, vergeleken met 129 in 2016.

"Israëlische exporten zijn van groot belang voor de economie. Ze zijn de motor die de economische groei stimuleert en de belangrijkste bron van vaste werkgelegenheid is, “zei Minister van Economie en Industrie Eli Cohen dinsdag.

Booming Economy: Israeli Exports Expected to Pass $100 Billion for First Time

By JNS January 5, 2018 , 3:30 am

“Remember that it is Hashem your God who gives you the power to get wealth, in fulfillment of the covenant that He made on oath with your fathers, as is still the case.” Deuteronomy 8:18 (The Israel Bible™)

Israel’s annual exports of goods and services are expected to exceed $100 billion for the first time when the final figures for 2017 come in, according to a preliminary report by the Israel Export and International Cooperation Institute as well as the country’s Economy and Industry Ministry.

The preliminary report stated that the exports of goods and services, excluding start-up technology and diamonds, increased to $92 billion in 2017, up 6 percent from 2016. Industrial exports, which comprise 85 percent of goods exported by Israel, rose 3 percent in 2017 to a total of $45 billion. Diamond exports for 2017 are expected to total $7 billion, a decrease of 7 percent from 2016, while agricultural exports are expected to reach $1.2 billion, a 2-percent increase.

According to the report, Israeli exports to the European Union increased by 20 percent in 2017. There was also a 7-percent increase in exports of high-tech services.

A total of 243 companies received assistance from Israel’s Economy and Industry Ministry in 2017, compared to 129 in 2016.

“Israeli exports have great importance to the economy. They are the engine that drives economic growth and the main source of steady employment,” Economy and Industry Minister Eli Cohen said on Tuesday.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/100469/booming-...


Comments