09 januari 2018

​Verslag: Israëlische luchtaanval in de buurt van de Syrische hoofdstad


Syrische oppositiegroep beweert dat Israëlische vliegtuigen de wapenafdeling van de regering bij Damascus hebben getroffen.


Airstrike in Syria (archive image) iStock

Arabische mediakanalen en Syrische oppositiekrachten beweren dat Israëlische luchtmachtstrijders dinsdagochtend vroeg een wapendepot van een Syrisch leger buiten Damascus hebben getroffen.

Volgens een website in overeenstemming met Syrische rebellen tegen Assad, waren ten minste vier Israëlische jachtvliegtuigen betrokken bij een “pinpoint” aanval op een legerbasis in Al Qutayfah, ten noordoosten van de Syrische hoofdstad Damascus.

Eerste rapporten beweren dat de jets een spervuur van vier lucht-doel raketten afvuren, die werden gelanceerd terwijl het vliegtuig zich in het Libanese luchtruim bevond. Het anti-Assad Qasioun News Agency voegde eraan toe dat een aantal raketten ook werd afgevuurd vanuit Israël op de Syrische militaire faciliteit.

Getuigen zeggen dat er explosies werden gehoord ten oosten van de Syrische hoofdstad.

Het Syrische leger bevestigde de rapporten en zei dat Israëlische troepen zowel luchtaanvallen als artillerie-aanvallen op regeringsdoelen hadden uitgevoerd, meldde AFP. Syrië heeft beweerd dat zijn luchtverdedigingsnetwerk verschillende van de door de IDF afgevuurde raketten onderschepte, eraan toevoegend dat een Syrische "militaire positie" schade had geleden in de aanval. Syrische functionarissen beweerden ook een Israëlisch vliegtuig te hebben geraakt.

De IDF heeft nog niet gereageerd op de claims.

Het doelwit van de vermeende Israëlische aanvallen wordt verondersteld een deel van de Scud-raketvoorraad van Syrië te huisvesten.

Scud ballistische raketten, oorspronkelijk ontwikkeld door het Sovjet leger, kunnen worden bewapend met conventionele kernkoppen of met massavernietigingswapens - inclusief chemische of nucleaire wapens.

Vorige maand beweerde Syrië dat Israëlische vliegtuigen meerdere raketten afvuurden op een militaire militaire faciliteit ten zuiden van Damascus.

Syrische staatstelevisie meldde dat “de Israëlische vijand om 12.30 uur verschillende raketten van de grond afvuurde naar een van de militaire bases aan de rand van Damascus."

Report: Israeli airstrike near Syrian capital

Syrian opposition group claims Israeli aircraft hit government arms depot near Damascus.

Arab media outlets and Syrian opposition forces claim Israeli Air Force fighters struck a Syrian army weapons depot outside of Damascus early Tuesday morning.

According to a website aligned with anti-Assad Syrian rebels, at least four Israeli fighter planes were involved in a pinpoint strike against an army base in Al Qutayfah, northeast of the Syrian capital of Damascus.

Initial reports claim that the jets fired a barrage of four air-to-surface missiles, which were launched while the aircraft were in Lebanese airspace. The anti-Assad Qasioun News Agency added that a number of surface-to-surface missiles were also fired from Israel at the Syrian military facility.

Witnesses say explosions were heard east of the Syrian capital.

The Syrian army confirmed the reports, saying Israeli forces had conducted both airstrikes and artillery attacks on regime targets, AFP reported. Syria has claimed that its air defense network intercepted several of the missiles fired by the IDF, adding that a Syrian “military position” had suffered damage in the attack. Syrian officials also claimed to have scored a hit on an Israeli aircraft.

The IDF has not yet responded to the claims.

The target of the alleged Israeli attacks is believed to house some of Syria’s Scud missile stockpile.

Scud ballistic missiles, originally developed by the Soviet military, can be armed with either conventional warheads or weapons of mass-destruction – including chemical or nuclear weapons.

Last month, Syria claimed Israeli aircraft fired several missiles at a regime military facility south of Damascus.

Syrian state television reported that “the Israeli enemy at 12:30a.m. fired several surface-to-surface missiles towards one of the military bases on the outskirts of Damascus."

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...


Comments