10 januari 2018

​Palestijnen betaalden terroristen in 2017 bijna 350 miljoen dollar


Palestinian terrorist Yassin Abu al-Qar’a who is eligible for a terror salary. (Miriam Alster/FLASH90)

De Israëlische regering onthulde de prijsgids van de Palestijnen voor betalingen aan terroristen en onthulde een systeem van compensatie dat toeneemt op basis van de gruwelijkheid van de misdaad.

Door: World Israel News Staff

Alleen al in 2017 vergoedde de Palestijnse Autoriteit (PA) terroristen en hun nabestaanden ter hoogte van meer dan $ 347 miljoen, meldde het Israëlische Ministerie van Defensie bij het Buitenlandse Zaken en het Defensiecomité dinsdag, volgens een rapport van de Jerusalem Post.

De cijfers kwamen uit de eigen administratie van de PA, waaruit ook een schema van betalingen naar voren kwam dat aanzienlijk toeneemt in verhouding tot het gepleegde misdrijf. Meer specifiek, terroristen die tot drie tot vijf jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld, ontvangen van de Palestijnse regering $ 580 per maand, wat gelijk is aan het gemiddelde Palestijnse inkomen. De PA betaalt terroristen die zijn veroordeeld tot 20 jaar of meer in de gevangenis, meer dan $ 2.800 per maand.

De PA vult deze basissalarissen aan met bonusbetalingen voor terroristen die ook het Israëlische staatsburgerschap hebben en die met kinderen en echtgenoten.

Terwijl Palestijnen die de ernstigste misdaden plegen, zoals moord, ongeveer $ 2.900 per maand kunnen opeisen via hun terreurgeld, maakt de doorsnee werkende Israëliër slechts $ 2.700 in dezelfde periode.

Als reactie op dit aanhoudende Palestijnse beleid, presenteerde Knesset-lid Avigdor Liberman een wetsvoorstel om de totalen van het terroristen salaris af te trekken van de fondsen die Israël verzamelt voor de PA via verschillende belastingen en tarieven.

Het wetsvoorstel weerspiegelt de Amerikaanse wetgeving genaamd de Taylor Force Act, die voorwaarden van het stoppen van de terreur verbindt aan de toekomstige Amerikaanse hulp aan de Palestijnen. Het wetsvoorstel is momenteel bezig zijn weg te banen door de wetgevende macht met tweeledige steun, goedkeurign van het Huis van Afgevaardigden en in afwachting van actie Senaat.

De Israëlische versie van de wet definieert “terrorist" als elke persoon die een veiligheidsdelict heeft gepleegd, ongeacht of een veroordeling voor de rechtbank is verkregen of dat de terrorist nog steeds in leven is.

Palestinians paid terrorists almost $350 million in 2017

The Israeli government revealed the Palestinians’ price guide for payments to terrorists, exposing a system of compensation that increases based on the heinousness of the crime.

By: World Israel News Staff

In 2017 alone, the Palestinian Authority (PA) compensated terrorists and their next of kin to the tune of more than $347 million, reported Israel’s Defense Ministry to the Foreign Affairs and Defense Committee Tuesday, according to a report by the Jerusalem Post.

The figures came from the PA’s own records, which also revealed a schedule of payments that increase significantly in proportion to the crime committed. Specifically, terrorists sentenced to three to five years in prison receive from the Palestinian government $580 per month, which equals the average Palestinian income. The PA pays terrorists sentenced to 20 years or more in prison over $2,800 per month.

The PA supplements these base salaries with bonus payments for terrorists who also hold Israeli citizenship and those with children and spouses. Each additional box the terrorist can check off earns them an additional $15 to $120 dollars per month.

While Palestinians who commit the most serious crimes, such as murder, can clear around $2,900 per month via their terror salary, the average working Israeli only makes $2,700 in the same time period.

In response to this ongoing Palestinian policy, Knesset member Avigdor Liberman presented a bill to deduct terror salary totals from the funds Israel collects for the PA via various taxes and tariffs.

The bill mirrors US legislation called the Taylor Force Act, which conditions future American aid to the Palestinians on cessation of the terror salary system. The bill is currently working its way through the legislature with bipartisan support, clearing the House of Representatives and awaiting Senate action.

The Israeli version of the bill defines “terrorist” as any individual who has committed a security offense, regardless of whether a conviction was secured in court or whether the terrorist is still alive.

Source: https://worldisraelnews.com/palestinians-paid-terr...