10 januari 2018

V​ader van 6 vermoord in “drive-by shooting" terreuraanslag


Rabbi Raziel Shevach Renana Gottlieb

Rabbi Raziel Sjevach, een inwoner van Havat Gilad in het noorden van Samaria, werd dinsdagochtend vermoord in een drive-by shooting. Hij was 35.

Door: Yona Schnitzer / TPS

Kort na 20.00 uur ontving Magen David Adom (MDA) radio meldingen van een schietaanval, blijkbaar van het slachtoffer, die als MDA-vrijwilliger had gediend.

Paramedici uit de stad Kedumim, op een klein eindje rijden van de plek van de aanval, kwamen ter plaatse en evacueerden het slachtoffer naar het Meir Medisch Centrum in Kfar Saba, waar zijn dood werd bevestigd.

"Ik verliet Kedumim in een MDA-ambulance en kwam snel ter plaatse. Ik zag aan de kant van de weg, bij de veiligheidsreling, een privévoertuig met schietmarkeringen erop “, zei MDA-paramedicus Elyashiv Reichenberg, de als eerste die ter plekke arriveerde. "Er was een 35-jarige halfbewuste man op de bestuurdersstoel met kogelwonden in zijn bovenlichaam."

MK Bezalel Smotrich, een inwoner van Kedumim, bevond zich op Route 60 ten tijde van het schieten en stopte om eerste hulp te verlenen. Hij schreef op Twitter: "Joods bloed is niet waardeloos!" En riep de minister van Defensie Avigdor Liberman op om een einde te maken aan het Palestijnse terrorisme. "Instrueer onze veiligheidstroepen om met een ijzeren vuist te handelen! Maak de Palestijnen duidelijk dat ze een zeer hoge prijs zullen betalen voor elke aanval als deze. "

Oppositieleider Yitzhak Herzog (zionistisch kamp) beloofde de moordenaars te vinden en te straffen en condoleerde de familie van het slachtoffer.

"Tot onze grote droefheid rust het terrorisme zelfs geen minuut. Deze keer was het slachtoffer een paramedicus die zijn leven wijdde aan het helpen van anderen, ongeacht wie ze waren. We zullen niet rusten van onze strijd; we zullen [de moordenaars] vinden en straffen.

Shevach wordt overleefd door zijn vrouw en zes kinderen.

* Met aanvullende rapportage door Andrew Friedman, Hillel Maeir en Koby Richter

Father of 6 murdered in drive-by shooting terror attack

Rabbi Raziel Shevach, a resident of Havat Gilad in northern Samaria, was murdered in a drive-by shooting Tuesday. He was 35.

By: Yona Schnitzer/TPS

Shortly after 8pm, the Magen David Adom (MDA) radio received reports of a shooting attack, apparently from the victim, who had served as an MDA volunteer.

Paramedics from the town of Kedumim, a short drive from the scene of the attack, arrived on the scene and evacuated the victim to Meir Medical Centre in Kfar Saba, where his death was confirmed.

“I left Kedumim in an MDA ambulance, arriving quickly at the scene. I saw on the side of the road, by the safety railing, a private vehicle with shooting markings on it,” said MDA paramedic Elyashiv Reichenberg, the first to arrive on the scene. “There was a 35-year-old semi-conscious man in the driver seat with bullet wounds in his upper body.”

MK Bezalel Smotrich, a resident of Kedumim, was on Route 60 at the time of the shooting and stopped to administer first aid. He wrote on Twitter, “Jewish Blood is not worthless!” and called on Defense Minister Avigdor Liberman to put an end to Palestinian terrorism. “Instruct our security forces to act with an iron fist! Make it clear to the Palestinians that they will pay a very heavy price for every attack like this.”

Opposition Leader Yitzhak Herzog (Zionist Camp) pledged to find and punish the killers and sent condolences to the family of the victim.

“To our great sorrow, terrorism does not rest for even a minute. This time, the victim was a paramedic who dedicated his life to helping others, no matter who they were. We will not rest from our fight; we will find and punish [the killers].

Shevach is survived by his wife and six children.

*With additional reporting by Andrew Friedman, Hillel Maeir and Koby Richter

Source: https://worldisraelnews.com/father-5-murdered-driv...