11 januari 2018

Premier Netanyahu ontmoet de Argentijnse vicepresident Marta Gabriela MichettiCopyright: GPO/Kobi Gideon

10 januari 2018

We zijn erg enthousiast over de relatie met Argentinië. Ik vind het een prachtige relatie als een menselijke brug, Argentijnse joden die hier zijn, maar ook zou ik zeggen een partnerschap van wereldbeeld, het wereldbeeld.

(Gecommuniceerd door de media-adviseur van de premier)

Premier Benjamin Netanyahu heeft vanavond (woensdag 10 januari 2018) een ontmoeting gehad met de Argentijnse vicepresident Marta Gabriela Michetti. De eerste verwelkomde de uitstekende staat van de bilaterale betrekkingen en bedankte de laatste voor de Argentijnse stemming bij de VN.

Premier Netanyahu:

"We hadden een geweldig bezoek in Argentinië, ik denk dat het een nieuwe relatie is, het was mijn eerste bezoek aan Latijns-Amerika, een land ten zuiden van de Verenigde Staten, het eerste bezoek van een Israëlische premier in 70 jaar. Enthousiast over deze relatie, zijn er, denk ik, geweldige mogelijkheden en ik was ook erg onder de indruk van wat president Macri in Argentinië doet, wat hij probeert te doen om de economie te verbeteren. Ik denk dat het een prachtige relatie is als een brug van mensen, Argentijnse Joden die hier zijn, maar ook zou ik zeggen een partnerschap van wereldbeeld, het wereldbeeld. "

Argentijnse vice-president Michetti:

“We besloten samen met de president van Argentinië Israël te bezoeken omdat we dachten dat er verschillende landen zijn die strategisch voor ons zijn.We hebben uitstekende banden, ook met de Joodse gemeenschap van Argentinië. We proberen ook de economische kansen te benutten. We willen deze banden verdiepen zodat bilaterale handel en investeringen zullen groeien.We moeten deze visie vooral realiseren, dat alles gebeurt via acties, handel, investeringen en de markt. ‘

PM Netanyahu meets with Argentinian Vice President Marta Gabriela Michetti

10 Jan 2018

We’re very excited about the relationship with Argentina. I think it’s a wonderful relationship as a human bridge, Argentinian Jews who are here, but also I would say a partnership of worldview, the worldview.

(Communicated by the Prime Minister's Media Adviser)

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening (Wednesday, 10 January 2018), met with Argentinian Vice President Marta Gabriela Michetti. The former welcomed the excellent state of bilateral relations and thanked the latter for Argentina's vote at the UN.

Prime Minister Netanyahu:

"We had a great visit in Argentina. I think it’s a new relationship. It was my first visit to Latin America, to a country south of the United States, the first visit of an Israeli prime minister in 70 years. We’re very excited about this relationship. There are, I think, tremendous possibilities. And I was also very impressed by what President Macri is doing in Argentina, what he is trying to do to lift it up economically. I think it’s a wonderful relationship as a human bridge, Argentinian Jews who are here, but also I would say a partnership of worldview, the worldview."

Argentinian Vice President Michetti:

"We decided to visit Israel together with the President of Argentina because we thought that there are several countries that are strategic for us. We have excellent ties, also with the Jewish community of Argentina. We are also trying to leverage the economic issues. We want to deepen these ties so that bilateral trade and investments will grow. We mainly need to realize this view, that everything is done via actions, trade, investments and the market.”

Source: http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2018/Pages/PM-Neta...