16 januari 2018

Wonder bij het graf van Jozef

1.000 Joden bezoeken Joseph’s Tomb in Shechem, waar IDF-troepen een mobiel-in werking gesteld explosief apparaat vinden.


Jews visiting Joseph's TombIDF Spokesperson

Zo’n 1.000 Israëlische bezoekers kwamen gisteren het terrein van het graf van Jozef op in de stad Shechem [Nablus] in Samaria.

De binnenkomst van de bezoekers werd beveiligd door de troepen van de IDF, de grenspolitie en de Israëlische politie.

Tijdens het bezoek werd een mobiel-in werking gesteld explosief apparaat gevonden in de buurt van het graf. Een bom squadron heeft een gecontroleerde explosie van het apparaat uitgevoerd.

Toen de troepen binnenkwamen en de bussen het graf verlieten, werden stenen naar hen gegooid. Eén bus was licht beschadigd, maar niemand was gewond. Een Arabier werd gearresteerd op verdenking van het verstoren van de vrede.

Bovendien nam een IDF-troepenmacht van de Binyamin Regionale Brigade, in samenwerking met de Grenspolitie, gisternacht twee wapens in beslag in het dorp Silwad.

Beveiligingskrachten arresteerden 11 gezochte Arabieren die verdacht werden van betrokkenheid bij terroristische activiteiten, volksterreur en gewelddadige ongeregeldheden in Judea en Samaria. Alle verdachten werden ter verantwoording geroepen.

Miracle at Joseph's Tomb

1,000 Jews visit Joseph's Tomb in Shechem, where IDF forces find mobile-operated explosive device.

Some Israeli 1,000 visitors entered the compound of Joseph’s Tomb last night in the city of Shechem [Nabulus] in Samaria.

The visitors’ entry was secured by forces of the IDF, Border Police and Israel Police.

During the visit, a mobile operated explosive device was found near the tomb compound. A bomb squad carried out a controlled explosion of the device.

As forces entered and the buses left the tomb, stones were thrown at them. One bus was slightly damaged, but no one was hurt. One Arab was arrested on suspicion of disturbing the peace.

In addition, an IDF force from the Binyamin Regional Brigade, in cooperation with the Border Police, last night seized two weapons in the village of Silwad.

Security forces arrested 11 wanted Arabs suspected of involvement in terrorist activities, popular terror and violent disturbances across Judea and Samaria. All the suspects were taken in for questioning.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...