22 januari 2018

​Honderden gelovigen bezoeken de graven van de zonen van Aäron in Samaria

Bewaakt door de IDF bezoeken honderden gelovigen de graven van Elazar en Itamar, zonen van de eerste hogepriester Aaron, in het vijandige Arabische dorp Awarta.


Worshipers in Awarta IDF Spokespersons Unit

Honderden gelovigen bezochten zaterdagavond het Samarisch stadje Awarta om te bidden bij de graven die vermoedelijk die van Elazar en Itamar waren, de zonen van Aaron, de eerste Hogepriester van Israël. Er wordt verondersteld dat de ’70 ouderlingen’ de leiders van het Joodse volk, die in de Torah worden genoemd, begraven zijn in een nabijgelegen grot

Het bezoek werd beveiligd door een regiment bestaande uit de IDF-troepen, de grenspolitie en de Israëlische politie. Het IDF meldde dat "tijdens de intocht een aantal Israëli's stenen naar huizen en voertuigen in het dorp hadden gegooid, waarbij een aantal voertuigen en een gebouw werden beschadigd - de kwestie werd overgedragen aan de Israëlische politie. "

In 1235 beschreef Rabbi Yaakov Hashaliach in het boek zijn bezoek aan Israël: “En het dorp Awarta aan de linkerkant dat opkomt naar Jeruzalem - daar ligt het graf van de priester Itamar en het is een zeer aangename plaats." Bijbelse passage in het boek Jozua (24:33) met de woorden: "En Elazar, de zoon van Aharon, stierf, en zij begroeven hem op de heuvel van Pinchas, zijn zoon die hem werd gegeven op Har Ephraim," wordt verondersteld te verwijzen naar de locatie van Awarta.

Het IDF meldde dat zijn strijdkrachten een assortiment wapens in beslag nam in het Arabische dorp Yatta, in de buurt van Hevron. In totaal arresteerden veiligheidstroepen zestien gezochte terroristen ’s nachts voor verdenkingen van betrokkenheid bij terrorisme en het gooien van stenen naar Joodse automobilisten.

Hundreds of worshipers visit graves of Aaron's sons in Samaria

Guarded by the IDF, hundreds visit graves of Elazar and Itamar, sons of the first High Priest Aaron, in hostile Arab village of Awarta.

Hundreds of worshippers visited the Samarian town of Awarta on Saturday night in order to pray at the graves believed to be those of Elazar and Itamar, the sons of Aaaron, the first High Priest of Israel. The “70 elders” mentioned in the Torah as leaders of the Jewish people are believed to be buried in a cave nearby

The visit was secured by a regiment comprised of IDF forces, the Border Police and the Israel Police. The IDF reported that "during the course of the entry, a number of Israelis were reported to have been throwing stones at houses and vehicles in the village. Damage was caused to a number of vehicles and a building. The security forces immediately prevented the stone-throwing from continuing and the matter was transferred to the Israel Police."

In 1235, Rabbi Yaakov Hashaliach described in the book describing his visit to Israel: “And the village of Awarta to the left ascending to Jerusalem - there is the gravesite of the priest Itamar in it, and it is a very pleasant place.” The biblical passage in the book of Joshua (24:33) relating, “And Elazar the son of Aharon died, and they buried him on the hill of Pinchas his son that was given to him on Har Ephraim,” is believed to be referring to the location of Awarta.

The IDF reported that its forces confiscated an assortment of weapons in the Arab village of Yatta, near Hevron. In total, security forces arrested 16 wanted terrorists overnight for suspicions of involvement in terrorism and rock throwing at Jewish motorists.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...Comments