08 februari 2018

​IDF arresteert verdachten, ontdekt geweren in operaties voor terrorismebestrijding

IDF forces in action. (IDF)

Israëlische troepen hebben Palestijnse wapens in beslag genomen en verdachten aangehouden die met terrorisme te maken hebben.

Door: Aryeh Savir, World Israel News

IDF-troepen voerden woensdagnacht anti-terreuracties uit in heel Judea en Samaria, waarbij ze terreurverdachten arresteerden, wapens in beslag namen en gestolen goederen in beslag namen.

IDF-troepen die in het zuiden van Har Hebron opereerden, onthulden vier pistolen, militaire uitrusting en ongeveer 2.000 kogels.

De plaats is eigendom van een wapenhandelaar die, samen met vijf andere verdachten, werd opgepakt en ter ondervraging werd meegenomen.

Sinds het begin van 2017 hebben de Israëlische troepen meer dan 220 vuurwapens in beslag genomen en zo'n 35 illegale Palestijnse productielocaties voor wapens gesloten.

Israëlische troepen hebben meer dan 160 verdachten gearresteerd die gebonden zijn aan de productie en verkoop van illegale wapens, die in veel gevallen tegen Israëlische burgers worden gebruikt.

Tientallen Palestijnse terreuraanslagen zijn gepleegd met vuurwapens, waarvan vele zelfgemaakt zijn.

Troepen die opereerden in het Palestijnse dorp Al-Fawar arresteerden een Palestijnse terrorist die verdacht wordt van het gooien van 24 vuurbommen naar IDF-troepen in de afgelopen maand.

In totaal arresteerden de gecombineerde veiligheidstroepen van Israël 10 Palestijnen vanwege hun connecties met terrorisme.

IDF-troepen zetten hun operatie voort om de terrorist te vinden en te arresteren die Rabbi Itamar Ben Gal op maandag heeft neergestoken en vermoord. De terrorist, een Arabier met het Israëlische staatsburgerschap Abed al-Karim Adel Assi, uit Jaffa, is nog steeds op vrije voeten.

In gerelateerd nieuws heeft de Israëlische politie een kudde schapen teruggevonden die door Palestijnen uit Israël zijn gestolen in het dorp Yatta, in de regio Hebron. Eén verdachte werd gearresteerd.

IDF arrests suspects, discovers guns in counter-terrorism ops

Israeli forces confiscated Palestinian weapons and arrested suspects linked to terrorism.

By: Aryeh Savir, World Israel News

IDF forces on Wednesday night carried out counter-terrorism operations throughout Judea and Samaria, during which they arrested terror suspects, seized weapons and returned stolen property.

IDF forces operating in southern Har Hebron uncovered four handguns, military equipment and approximately 2,000 bullets.

The site belongs to a weapons dealer who, together with five other suspects, was apprehended and taken for questioning.

Since the beginning of 2017, Israeli forces have seized over 220 firearms and have shut down some 35 illegal Palestinian weapons production plants.

Israeli forces have arrested more than 160 suspects tied to the production and selling of illegal weapons, used in many cases against Israeli civilians.

Tens of Palestinian terror attacks have been committed using firearms, many of them self-made.

Troops operating in the Palestinian village of Al-Fawar arrested a Palestinian terrorist who is suspected of throwing 24 firebombs at IDF forces in the past month.

In total, Israel’s combined security forces arrested 10 Palestinians for their connections to terrorism.

IDF forces continued their operation to locate and arrest the terrorist who stabbed and murdered Rabbi Itamar Ben Gal on Monday. The terrorist, an Arab with Israeli citizenship named Abed al-Karim Adel Assi, from Jaffa, is still at large.

In related news, Israeli police recovered a herd of sheep stolen by Palestinians form Israelis in the village of Yatta, in the Hebron area. One suspect was arrested.

Source: https://worldisraelnews.com/idf-arrest-suspects-un...