12 februari 2018

Deviezenreserves van de Bank van Israël, januari 2018

De buitenlandse deviezenreserves van Israël aan het einde van januari 2018 bedroegen $ 117.615 miljoen, een stijging van $ 4.604 miljoen ten opzichte van het niveau aan het eind van de vorige maand. De reserves vertegenwoordigen 34,5 procent van het bbp (figuur 1).

De toename was het gevolg van:

a. Aankopen door buitenlandse valuta door de Bank van Israël voor in totaal $ 1.806 miljoen.

b. Een herwaardering die de reserves verhoogde met ongeveer $ 1,841 miljoen.

c. Overdrachten vanuit de overheid vanuit het buitenland bedragen ongeveer $ 939 miljoen.

d. Overdracht van de privésector van ongeveer $ 18 miljoen.

Israel’s foreign exchange reserves at the end of January 2018 stood at $117,615 million, an increase of $4,604 million from their level at the end of the previous month. The reserves represent 34.5 percent of GDP (Figure 1).

The increase was the result of:

a. Foreign exchange purchases by the Bank of Israel totaling $1,806 million.

b. A revaluation[1] that increased the reserves by about $1,841 million.

c. Government transfers from abroad totaling about $939 million.

d. Private sector transfers of about $18 million.

Source: http://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/Press...Comments