21 februari 2018

Israëlische inlichtingeneenheid helpt ISIS-aanval in Australië te voorkomenIntel IDF Spokesperson

De Israëlische inlichtingendienst verstrekt informatie die wordt gebruikt om luchtaanvallen in Australië te dwarsbomen, waardoor tientallen mensen worden gered.

IDF Elite Intelligence Unit 8200, verantwoordelijk voor het verzamelen van signaalintelligentie (SIGINT) en codedecodering, leverde exclusieve inlichtingeninformatie die een luchtaanval in Australië door de terroristische organisatie ISIS verhinderde.

Samenwerking met de Israëlische inlichtingengemeenschap maakte de overdracht van informatie aan veiligheidsautoriteiten in Australië mogelijk en leidde tot de arrestatie van de terroristen nadat ze al in vergevorderde stadia van planning waren en dicht bij het uitvoeren van de geplande aanval voor het einde van 2017.

Dankzij de informatie die door Israël werd verstrekt, werden tientallen onschuldige mensen gered van mogelijke schade.

Vanmiddag werd ook vrijgegeven voor publicatie dat eenheid 8200, in samenwerking met de defensiebrigade van de IT-afdeling, een cyberaanval door Iran tegen private en publieke organisaties in Israël heeft verijdeld.

Het tegenhouden van de aanval werd mogelijk gemaakt door nauwlettend toezicht te houden op de operaties van het Iraanse netwerk en vroege identificatie van pogingen om Israël aan te vallen.

Israeli intel unit helps thwart ISIS attack in Australia

Israeli intelligence unit provides information used to thwart aerial terror attack in Australia, saving dozens from harm.

IDF Elite Intelligence Unit 8200, responsible for collecting signal intelligence (SIGINT) and code decryption, provided exclusive intelligence information that prevented an aerial attack in Australia by the ISIS terrorist organization, it has been cleared for publication.

Cooperation with the Israeli intelligence community enabled the transfer of information to security authorities in Australia and led to the arrest of the terrorists after they were already in advanced stages of planning and close to executing the attack planned for the end of 2017.

Thanks to the information provided by Israel, dozens of innocent people were saved from harm.

It was also cleared for publication this afternoon that Unit 8200, in cooperation with the Defense Brigade of the IT Division, thwarted a cyberattack by Iran against private and public organizations in Israel.

The thwarting of the attack was made possible by close monitoring of the operations of the Iranian network and early identification of attempts to attack Israel.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...