25 februari 2018

​Israël is het derde meest opgeleide land ter wereld

Door NoCamels Team 09 februari 2018

9 februari 2018 | De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een economische organisatie met 35 lidstaten die beleid ontwikkelen om het economisch en sociaal welzijn over de hele wereld te verbeteren, heeft Israël gerangschikt als het op 3 na best opgeleide land in de volwasseneneducatie van tien beursgenoteerde landen, boven de Verenigde Staten, dat op de 6e plaats eindigde.

De OESO kijkt naar het niveau van het volwassenenonderwijs zoals gedefinieerd door het hoogste opleidingsniveau voltooid door de 25-64-jarige bevolking in drie gebieden: onder het hoger secundair, hoger secundair en tertiair onderwijs in de vorm van een tweejarige graad, vierjarige opleiding of beroepsopleiding.

Volgens de OESO heeft 49,90 procent van de Israëlische volwassenen tussen de 25 en 64 jaar een soort van volwasseneneducatie voltooid, bijna 4 procent boven de VS. Canada stond met 56,27 procent op de lijst van meest opgeleide landen en Japan stond op de tweede plaats met 50,50 procent. Andere landen op de lijst waren Zuid-Korea op de 4e plaats, het Verenigd Koninkrijk op de 5e, Australië, 7e, Finland, 8e, Noorwegen, 9e en Luxemburg, 10e.

Israel Is 3rd Most Educated Country In The World

By NoCamels Team February 09, 2018

February 9, 2018 | The Organisation for Economic Co-operation and Development, an economic organization with 35 member countries creating policies to improve economic and social well-being around the world, has ranked Israel as the 3rd most educated country in adult education of 10 listed countries, above the United States, which came in 6th place. The OECD looks at adult education level as defined by the highest level of education completed by the 25-64-year-old population in three areas: below upper-secondary, upper secondary and tertiary education in the form of a two-year degree, four-year degree or vocational program. According to the OECD, 49.90 percent of Israeli adults between the age of 25 and 64 have completed some kind of adult education, almost 4 percent above the US. Canada ranked as the most educated country with 56.27 percent and Japan came in second place with 50.50 percent. Other countries on the list included South Korea in 4th place, the United Kingdom in 5th, Australia, 7th, Finland, 8th, Norway, 9th, and Luxembourg, 10th.

Source: http://nocamels.com/2018/02/oecd-israel-educated-w...


Comments