10 april 2018

Alleged Israeli attack on Syrian airbase - Vermeende Israelische aanval op Syrische luchtmachtbasis

English and/en Nederlands

English

Alleged Israeli attack on Syrian airbase

Russia and Syria accuse Israel of having carried out an attack on a Syrian air force base. Fourteen people of different nationalities have reportedly been killed in the bombing.

On the night of Sunday to Monday, an attack took place on the Syrian air base T-4. According to the Russian Ministry of Defence, the bombing was carried out by F-15 Israeli Air Force aircraft. The aircraft are said to have fired a total of eight rockets at the base from Lebanese airspace. Five of these were reported to have been intercepted by the Syrian air defence.

Initially, the Syrian regime accused the United States of the nightly attack. On Sunday, US President Donald Trump warned the Syrian regime led by Bashar Assad that she would pay "a great price" for chemical attacks on civilians. However, the Pentagon denies that it is behind the deliberate bombing of the Syrian base.

The Syrians have now quietly withdrawn the accusation against the US. Russia and Syria now seem to agree that Israel is behind the attack. It is rare for Russia to comment on Israeli activities in a country torn apart by civil war. It is possible that this time the Israeli attack is seen as a provocation, because the Russian Air Force also uses base T-4.

It is unclear what the exact purpose of the attack was. According to the Syrian Observatory of Human Rights, 14 people have been killed, including Iranian nationals. The Iranian Revolutionary Guard Corps has been using the airport for a long time.

This is therefore not the first time that Israel has carried out an attack on the T-4 air base. In February, Iranian positions on the base were the target of an Israeli bombardment after an Iranian drone had entered Israeli airspace.

Spokesmen of the Israeli army refuse to comment on the matter. However, a number of Israeli politicians have reacted by stating that there are clear red lines for Israel, and that action will be taken in the event of violations.

Israel says it does not want to be involved in the Syrian civil war, but is regularly forced to carry out attacks from the air. The IAF has intercepted several arms shipments destined for the Lebanese terrorist movement Hezbollah. In addition, Israel wants to prevent Iran from gaining a foothold in Syria. The Iranian Revolutionary Guard Corps - in exchange for support for Assad - wants to build permanent bases in the neighboring country of the Jewish state. We can now talk about a strategic corridor that gives Iran access to the Mediterranean Sea via Iraq, Syria and Lebanon.
Source: www.CIDI.nl

Translated with www.DeepL.com/Translator

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nederlands

Vermeende Israelische aanval op Syrische luchtmachtbasis

Rusland en Syrië beschuldigen Israel ervan een aanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Syrische luchtmacht. Naar verluidt zijn er 14 mensen van verschillende nationaliteiten bij het bombardement omgekomen.

Op de nacht van zondag op maandag vond er een aanval plaats op de Syrische luchtmachtbasis T-4. Volgens het Russische ministerie van Defensie was het bombardement uitgevoerd door F-15 vliegtuigen van de Israelische luchtmacht. De toestellen zouden vanuit het Libanese luchtruim in totaal acht raketten op de basis hebben afgevuurd. Vijf hiervan zouden door de Syrische luchtverdediging zijn onderschept.

Aanvankelijk beschuldigde het Syrische regime de Verenigde Staten van de nachtelijke aanval. Op zondag waarschuwde de Amerikaanse president Donald Trump het Syrische bewind onder leiding van Bashar Assad dat ze “een grote prijs” zou betalen voor chemische aanvallen op burgers. Het Pentagon ontkent echter achter het bewuste bombardement op de Syrische basis te zitten.

De beschuldiging aan het Amerikaanse adres is dan ook inmiddels stilletjes door de Syriërs teruggetrokken. Rusland en Syrië lijken het nu eens te zijn dat Israel achter de aanval zit. Het komt niet vaak voor dat Rusland commentaar geeft op Israelische activiteiten in het door burgeroorlog verscheurde land. Mogelijk wordt ditmaal de Israelische aanval als een provocatie gezien, omdat de Russische luchtmacht ook gebruik maakt van basis T-4.

Het is onduidelijk wat het precieze doel van de aanval was. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er 14 doden gevallen van verschillende nationaliteiten, waaronder ook de Iraanse. De Iraanse Revolutionaire Garde zou al geruime tijd gebruik maken van het vliegveld.

Dit is dan ook niet de eerste keer dat Israel een aanval op luchtmachtbasis T-4 heeft uitgevoerd. In februari waren Iraanse posities op de basis doelwit van een Israelisch bombardement, nadat een Iraanse drone het Israelische luchtruim was binnengedrongen.

Woordvoerders van het Israelische leger weigeren commentaar op de kwestie te geven. Wel hebben een aantal Israelische politici gereageerd met de stelling dat er voor Israel duidelijke rode lijnen zijn, en dat er bij overtredingen daarvan opgetreden zal worden.

Israel zegt zich afzijdig te willen houden in de Syrische burgeroorlog, maar ziet zich toch regelmatig genoodzaakt om vanuit de lucht aanvallen uit te voeren. De IAF heeft meerdere keren wapentransporten bestemd voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah onderschept. Daarnaast wil Israel voorkomen dat Iran vaste voet aan de grond in Syrië krijgt. De Iraanse Revolutionaire Garde wil – in ruil voor de steun aan Assad – permanente basissen in het buurland van de Joodse staat opbouwen. Inmiddels kan men spreken van een strategische corridor die via Irak, Syrië en Libanon Iran toegang geeft tot de Middellandse Zee.

Bron: www.CIDI.nl


Comments