28 april 2018

​IDF valt de zeemacht van Hamas in Gaza aan


Aanvallen van de IDF op de zeemacht van Hamas in Gaza


Airstrike in Gaza (archive) Reuters

In de Arabische media van "Palestina” wordt melding gemaakt van vier doden bij de Israëlische aanval op de marinebasis in Gaza.

De vliegtuigen van de Luchtmacht van Israël (IAF) vielen op vrijdagnacht zes militaire doelstellingen aan behorend tot de zeemacht van de terreurorganisatie van Hamas in Gaza, aldus de woordvoerder van de eenheid van de IDF.

De aanvallen waren een reactie op de terreuractiviteit en de massale infiltratiepoging uit Gaza eerder op de dag. Palestijnse Arabische media meldden vier gewonden bij de luchtaanval.

"De terroristische organisatie van Hamas leidt al enkele weken gewelddadige ongeregeldheden die een dekmantel vormen voor een reeks terroristische aanvallen op terroristische infrastructuren, veiligheidstroepen en burgers", aldus de verklaring van de IDF.

"Op het hoogtepunt van de huidige gebeurtenissen vond een grootschalige gewelddadige invasie plaats, waarbij terroristische agenten van Hamas honderden gewelddadige oproerkraaiers, waaronder terroristen, naar Israël leidden, terwijl ze explosieven, handgranaten en brandbommen gooiden en zelfs het hek beschadigden.

"De IDF is zeer ernstig over de voortdurende pogingen van de terroristische organisatie van Hamas om het hek om te vormen tot een ruimte van geweld en terrorisme onder civiele dekking, met herhaalde pogingen om de veiligheids- en defensie-infrastructuur te beschadigen en te vernietigen," zei de IDF.

"Het IDF zal cynisch gebruik van burgers, met inbegrip van kinderen, vrouwen en personen met een handicap, als dekmantel voor voortdurende terroristische activiteiten tegen Israëlische burgers en IDF-strijdkrachten niet toestaan en zal hard blijven reageren op dergelijke terroristische pogingen. De reactie op de voortzetting van dergelijke incidenten zal niet beperkt blijven tot het gebied van het hek en de terroristische organisatie van Hamas zal zijn gevolgen zelfs diep binnen de Gazastrook dragen," waarschuwde het.

"De terroristische organisatie van Hamas is als enige verantwoordelijk voor wat er boven en onder de grond in de Gazastrook gebeurt," concludeerde de verklaring.

Eerder op vrijdag gingen de rellen in Gaza als onderdeel van de zogenaamde "Mars van de terugkeer" door. De IDF zei dat honderden Palestijnse Arabische oproerkraaiers hebben geprobeerd Israël te infiltreren en het veiligheidshek naast de Karni-crossing in het noorden van Gaza te verbranden.

De relschoppers benaderden het veiligheidshek, slingerden rotsen en vuurbommen en probeerden het hek in brand te steken. De IDF-troepen hebben daarop volgens de inzetregels geopereerd en de poging tot infiltratie gedwarsboomd.

Op 30 maart begonnen de Gazanen met hun gewelddadige rellen, onder de naam "de Mars van de Terugkeer". 44 Arabieren zijn gedood sinds het begin van de rellen, zei het gezondheidsbureau in Gaza vrijdag.

Defense/SecurityIDF attacks Hamas’s naval force in Gaza

IDF attacks Hamas’s naval force in Gaza

Palestinian Arab media report four dead in Israeli attack on naval base in Gaza.

Israel Air Force (IAF) aircraft on Friday night attacked six military targets belonging to the Hamas terror organization's naval force in Gaza, the IDF Spokesperson’s Unit said.

The strikes were in response to the terror activity and mass infiltration attempt from Gaza earlier in the day. Palestinian Arab media reported four injuries in the air strike.

“For several weeks now, the Hamas terrorist organization has been leading violent disturbances that constitute a cover for a series of terrorist attacks against terror infrastructures, security forces and civilians,” the IDF statement said.

“At the height of the events today, a large scale violent incursion was carried out, in which Hamas terrorist operatives led hundreds of violent rioters, including terrorists, towards Israel, while throwing explosives, hand grenades and firebombs, and even damaging the fence.”

“The IDF views with great severity the ongoing attempt by the Hamas terrorist organization to turn the fence into a space of violence and terrorism under civilian cover, with repeated attempts to damage and destroy the security and defense infrastructures,” the IDF said.

“The IDF will not allow cynical use of civilians, including children, women and persons with disabilities, as a cover for ongoing terrorist activity against Israeli citizens and IDF forces, and will continue to respond harshly to any such terrorist attempt. The response to the continuation of such incidents will not be confined to the area of the fence and the Hamas terrorist organization will bear its consequences even deep inside the Gaza Strip,” it warned.

“The Hamas terrorist organization is solely responsible for what is happening in the Gaza Strip both above and below the ground,” concluded the statement.

Earlier on Friday, the riots in Gaza as part of the so-called “March of the Return” continued. The IDF said hundreds of Palestinian Arab rioters attempted to infiltrate Israel and burn the security fence adjacent to the Karni Crossing in northern Gaza.

The rioters approached the security fence, hurled rocks and firebombs, and tried to light the fence on fire. In response, IDF troops operated in accordance with the rules of engagement and thwarted the attempted infiltration.

Gazans began their violent riots, under the name “the March of the Return”, on March 30. 44 Arabs have been killed since the riots began, the health bureau in Gaza said Friday.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...