29 april 2018

​Japanse premier Shinzo Abe komt naar Israël


Shinzo Abe and Benjamin Netanyahu. Photo: EPA

Premier Abe zal een Japanse bedrijfsdelegatie naar Israël leiden. De Japanse premier bracht voor het laatst in 2015 een bezoek aan Israël.

Adrian Filut17:2126.04.18

De Japanse eerste minister Shinzo Abe heeft gepland om in Israel volgende week met een delegatie van Japanse zakenlieden aan te komen, M. Abe kondigde dit op donderdag in het Japanse parlement aan.

De delegatie zal worden aangevuld door directeuren van Mitsubishi Corporation. De heer Abe zal ook een bezoek brengen aan de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en de Palestijnse gebieden tijdens zijn tournee door het Midden-Oosten.

De Japanse premier bracht voor het laatst in 2015 een bezoek aan Israël. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Tarō Kōno bezocht Israël in december 2017.

De relatie tussen Japan en Israël is de laatste tijd steeds nauwer aangehaald, aldus Gilad Kabilo, adviseur van Japanse bedrijven die in Israël willen samenwerken. M. Kabilo zei Israël met Japanse stafmedewerkers krioelt die het land op zoek naar lokale bedrijfskansen doorkruisen.

De Israëlische minister van Economie Eli Cohen bracht in november een bezoek aan Japan, waar hij een ontmoeting had met de CEO's van de in Tokio gevestigde financiële dienstverleningsgroep Orix en drugmaker Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, in de hoop hen te interesseren voor het doen van investeringen in Israël. In mei 2017 betaalde Orix $627 miljoen voor een belang van 22,1% in de Israëlische geothermische energieproducent Ormat Technologies Inc. en werd daarmee de grootste aandeelhouder. Mitsubishi Tanabe kocht in oktober van dat jaar het in Israël gevestigde pharmaciebedrijf NeuroDerm ltd. voor $ 1,1 miljard.

In Maart, zei TDK-Lambda Ltd, de Israëlische dochteronderneming van het multinationale elektronicabedrijf TDK Corporation van het Tokio-hoofdkwartier, TDK Israëlische startups voor potentiële aanwinsten en strategische samenwerkingen aan het onderzoeken was. Destijds had TDK net een strategisch partnerschap gesloten met StoreDot Ltd., een in Israël gevestigde snellaadbatterij, om snellaadbatterijen voor mobiele apparaten te ontwikkelen. TDK is al meer dan 30 jaar actief in Israël, sinds de overname in 1982 van de in Israël gevestigde producent van elektronische componenten Nemic-Lambda Co. Ltd.

Het Japanse telecommunicatiebedrijf Softbank Group Corporation heeft geïnvesteerd in verschillende Israëlische bedrijven, waaronder het cybersecurity-bedrijf Cybereason, het Israëlische AI-verzekeringsbedrijf Lemonade en het Israëlische WeWork and Compass.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe to Visit Israel

Mr. Abe is set to lead a Japanese business delegation to Israel. The Japanese prime minister last visited Israel in 2015

Adrian Filut17:2126.04.18

Japanese Prime Minister Shinzo Abe is set to arrive in Israel next week with a delegation of Japanese businesspeople, Mr. Abe announced on Thursday to the Japanese parliament.

The delegation will be joined by executives of Mitsubishi Corporation. Mr. Abe will also visit the United Arab Emirates, Jordan, and Palestine on his tour of the Middle East.

The Japanese prime minister last visited Israel in 2015. Japanese Foreign Minister Tarō Kōno visited Israel in December 2017.

The relationship between Japan and Israel has been growing closer recently according to Gilad Kabilo, a consultant to Japanese businesses seeking collaborations in Israel. Mr. Kabilo said Israel is teeming with Japanese executives touring the country in search of local business opportunities.

Israel's Minister of Economy Eli Cohen visited Japan in November, where he met with the CEOs of Tokyo-headquartered financial services group Orix and drugmaker Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, hoping to interest them in making investments in Israel. In May 2017, Orix paid $627 million for a 22.1% stake in Israeli geothermal energy producer Ormat Technologies Inc. becoming its biggest shareholder. Mitsubishi Tanabe bought Israel-based drug company NeuroDerm ltd. for $1.1 billion in October of that year.

In March, TDK-Lambda Ltd., the Israeli subsidiary of Tokyo-headquartered multinational electronics company TDK Corporation, said TDK was exploring Israeli startups for potential acquisitions and strategic cooperations. At the time, TDK had just signed a strategic partnership with Israel-based quick-charging battery startup StoreDot Ltd., to develop fast-charging batteries for mobile devices. TDK has been active in Israel for over 30 years, since the 1982 acquisition of Israel-based electronic components manufacturer Nemic-Lambda Co. Ltd.

Japan’s telecommunication company Softbank Group Corporation has invested in several Israeli companies, including cybersecurity company Cybereason, Israeli AI-based insurance company Lemonade, and Israel-linked real estate companies WeWork and Compass.

Source: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340...