30 april 2018

​18 Iraniërs gedood bij Syrische explosies


In tegenstrijdige berichten in de Arabische media wordt de schuld bij Israël, de VS en het Verenigd Koninkrijk gelegd na tientallen doden in Iraanse installaties in Syrië.

Door David Rosenberg,

Minstens 18 Iraanse militairen werden zondagnacht gedood in een reeks explosies bij militaire plaatsen over Syria , meldde door Iran gecontroleerde media maandag.

Arabische mediakanalen hebben op maandagochtend tegenstrijdige berichten gepubliceerd, waarbij zij ofwel Israël, ofwel de VS en het Verenigd Koninkrijk de schuld hebben gegeven van een reeks explosies in militaire faciliteiten in Syrië die naar verluidt door de Iraanse Revolutionaire Garde werden gebruikt.

Op zondagavond, net na 22.30 uur lokale tijd, werden explosies gehoord op militaire bases in Hama en Aleppo in het door oorlog verscheurde land. De eerste rapporten stellen voor negen raketten de faciliteiten, met inbegrip van een basis die als ,,Brigade 47" wordt bekend, buiten Hama werden geraakt, die door Iraanse gesteunde milities in het gebied worden gebruikt.

Bronnen van het Syrische leger bevestigden de aanvallen, maar verstrekten weinig details.

“Syrië wordt blootgesteld aan een nieuwe agressie met sommige militaire basissen die met raketten in landelijke [gebieden dichtbij] Hama en Aleppo worden geraakt,”volgens één van de bovengenoemde bronnen, volgens een rapport door Reuters.

Volgens een bericht van Sky News kwamen bij de raketaanvallen meer dan 40 mensen om het leven, waarbij nog tientallen mensen gewond raakten.

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische waarnemingscentrum voor de mensenrechten eiste het dodental op tot 26, waarvan de meesten beweerden "buitenlandse strijders" te zijn, een verwijzing naar in Syrië gestationeerde Iraniërs.

“Minstens 26 vechters werden gedood, met inbegrip van vier Syriërs,” meldde bovengenoemd hoofd SOHR Rami Abdel Rahman, AFP .

"De anderen zijn buitenlandse strijders, voor het overgrote deel Iraniërs.

Het hoofd van SOHR zei hij geloofde dat Israël waarschijnlijk achter de raketaanval zit.

"Gezien de aard van het doelwit is er waarschijnlijk sprake geweest van een Israëlische aanval.

Maandag bevestigde het Islamic Republic News Agency (IRNA) in de Iraanse staatsmedia dat er zondagnacht bij de explosies Iraanse soldaten om het leven zijn gekomen. In totaal zijn 18 Iraanse militairen gedood, aldus IRNA.

De aanvallen kwamen enkel uren nadat de Israëlische Eerste minister Binyamin Netanyahu telefonisch met President Donald Trump sprak om ,,bedreigingen en uitdagingen” in het Midden-Oosten ,,te bespreken die door het Iraanse regime" worden gesteld, zei het Witte Huis in een verklaring.

Eerder op zondag had Netanyahu een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op het hoofdkantoor van de IDF in Tel Aviv.

Maandag beschuldigden Arabische media Israël, de VS en Groot-Brittannië van verantwoordelijkheid voor de raketaanvallen.

Volgens Hezbollah-mondleidster Al-Akhbar in Libanon heeft de Israëlische luchtmacht de aanvallen uitgevoerd.

Maar Tishreen, de pro-Assad Syrische staatsmediaketen, beschuldigde de VS en het Verenigd Koninkrijk van het afvuren van raketten vanaf de grond in de installaties in Syrië. Andere Arabische media, waaronder het door de overheid gesteunde Syrische Arab News Agency (SANA), weigerden de bron van de raketten te specificeren.

Eerder deze maand hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië gezamenlijke luchtaanvallen op Syrië gelanceerd als reactie op het vermeende gebruik van chemische wapens door het regime tegen burgers in een stad ten oosten van Damascus die in handen is van de rebellen.

Begin april kwamen in een vroege ochtendaanval zeven Iraanse personeelsleden om het leven op de vliegbasis T-4 in Homs.

Iran beschuldigde Israël ervan achter de luchtaanval te zitten, net als het Syrische regime en Rusland.

18 Iranians killed in Syria explosions

Conflicting reports in Arab media pin blame on Israel, US, and UK after dozens killed at Iranian facilities in Syria.

By David Rosenberg,

At least 18 Iranian servicemen were killed in a series of explosions at military sites across Syria Sunday night, a state-run Iranian media outlet reported Monday.

Arab media outlets have issued conflicting reports Monday morning, blaming either Israel, or the US and UK for a series of explosions at military facilities in Syria believed to have been used by Iran’s Revolutionary Guard Corps.

On Sunday night just after 10:30 p.m. local time, explosions were heard at military bases in Hama and Aleppo in the war-torn country. Initial reports suggest nine missiles were struck the facilities, including a base known as “Brigade 47”, outside of Hama, used by Iranian-backed militias in the region.

Syrian army sources confirmed the attacks, but offered few details.

“Syria is being exposed to a new aggression with some military bases being hit with missiles in rural [areas near] Hama and Aleppo,” one source said, according to a report by Reuters.

According to a report by Sky News, more than 40 people were killed in the missile strikes, with dozens more injured.

The UK-based Syrian Observatory for Human Rights put the death toll at 26, most of whom it claimed were “foreign fighters”, a reference to Iranians stationed in Syria.

"At least 26 fighters were killed, including four Syrians," said SOHR chief Rami Abdel Rahman, AFP reported.

"The others are foreign fighters, a vast majority of them Iranians.”

The SOHR chief said he believed that Israel was probably behind the missile attack.

"Given the nature of the target, it is likely to have been an Israeli strike."

On Monday, Iran’s state media outlet, the Islamic Republic News Agency (IRNA) confirmed that Iranian soldiers had been killed in the explosions Sunday night. A total of 18 Iranian servicemen were killed, IRNA reported.

The strikes came just hours after Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu spoke over the phone with President Donald Trump to discuss “threats and challenges” in the Middle East “posed by the Iranian regime”, the White House said in a statement.

Earlier on Sunday, Netanyahu met with Secretary of State Mike Pompeo at IDF headquarters in Tel Aviv.

On Monday, Arab media outlets accused Israel, as well as the US and Britain, of responsibility for the missile strikes.

According to the Hezbollah mouthpiece Al-Akhbar in Lebanon, the Israeli Air Force carried out the attacks.

But Tishreen, the pro-Assad state-run Syrian media outlet, accused the US and UK of launching land-based missiles at the facilities in Syria. Other Arab outlets, including the government-backed Syrian Arab News Agency (SANA) declined to specify the source of the missiles.

Earlier this month, the United States, France and Britain launched joint air strikes on Syria in response to the regime’s alleged use of chemical weapons on civilians in a rebel-held town east of Damascus

In early April, seven Iranian personnel were killed in an early morning strike on the T-4 airbase in Homs.

Iran accused Israel of being behind the air strike, as did the Syrian regime and Russia.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...