02 mei 2018

​Knesset-voorzitter over Abbas: De antisemiet is uit de zak’.

Knesset Speaker woedend op PA Voorzitter over zijn antisemitische toespraak waarin hij de Holocaust toeschrijft aan Joods ‘sociaal gedrag'.


Abbas Reuters

Knesset-voorzitter Yuli Edelstein was woedend op voorzitter Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit voor zijn antisemitische toespraak in Ramallah, waarin hij beweerde dat de Holocaust te wijten was aan Joods “sociaal gedrag met betrekking tot rente en banken”.

"De antisemiet is uit de zak," zei Edelstein in reactie. "Abbas, een kleine en irrelevante man, onthult in zijn laatste dagen als hoofd van de Palestijnse Autoriteit wat hij werkelijk vindt van de staat Israël en de Joden.

"De man die de families financiert van terroristen die ons hebben afgeslacht en nog steeds vermoorden, zal de geschiedenis ingaan als een ontkenner van de holocaust, een racist en een aanjager - als die er al is -", aldus de voorzitter van de Knesset.

Dinsdag heeft de ambassadeur van de VS in Israël David Friedman Abbas zwaar veroordeeld dat hij “een nieuw dieptepunt” had bereikt.

"Abbas heeft een nieuw dieptepunt bereikt in het toeschrijven van de oorzaak van massamoorden op Joodse mensen door de jaren heen aan hun 'sociaal gedrag met betrekking tot rente en banken'. Aan al diegenen die denken dat Israël de reden is dat we geen vrede hebben, denk er nog eens over na", tweette Friedman.

Ook Jason Greenblatt, speciaal vertegenwoordiger van de Verenigde Staten voor internationale onderhandelingen, uitte kritiek op de opmerkingen van Abbas.

"De opmerkingen die president Abbas gisteren in Ramallah maakte bij de opening van het Palestijnse Nationale Congres moeten door iedereen onvoorwaardelijk worden veroordeeld. Ze zijn zeer ongelukkig, zeer verontrustend & vreselijk ontmoedigend. Vrede kan niet op zo’n fundament worden gebouwd", tweet hij.

Knesset Speaker on Abbas:'The anti-Semite is out of the bag'

Knesset Speaker blasts PA Chairman over his anti-Semitic speech attributing Holocaust to Jewish ‘social behavior.'

Knesset Speaker Yuli Edelstein slammed Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas for his anti-Semitic speech in Ramallah, during which he claimed that the Holocaust was due to Jewish “social behavior relating to interest and banks.”

"The anti-Semite is out of the bag," said Edelstein in response. "[Abbas], a small and irrelevant man, reveals in his last days as head of the Palestinian Authority what he really thinks of the State of Israel and the Jews.”

"The man, who finances the families of terrorists who massacred and continue to massacre us, will go down in history as a Holocaust denier, a racist and an inciter - if at all," added the Knesset Speaker.

On Tuesday, US Ambassador to Israel David Friedman slammed Abbas, asserting that he had reached “a new low.”

“[Abbas] has reached a new low in attributing the cause of massacres of Jewish people over the years to their ‘social behavior relating to interest and banks.’ To all those who think Israel is the reason that we don't have peace, think again,” tweeted Friedman.

Jason Greenblatt, the US Special Representative for International Negotiations, also criticized Abbas’ remarks.

“President Abbas’ remarks yesterday in Ramallah at the opening of the Palestinian National Congress must be unconditionally condemned by all. They are very unfortunate, very distressing & terribly disheartening. Peace cannot be built on this kind of foundation,” he tweeted.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...