04 mei 2018

Israël rolt geld-smokkelende terreurcel van Hamas op


Undercover Border Policemen in action. (Police Spokesman)

De Israëlische autoriteiten hebben een terreurcel opgerold die heeft geholpen bij de bouw en financiering van Hamas-infrastructuur in Judea en Samaria.

Door: Staff World Israël News

De gecombineerde veiligheidsdiensten van Israël zijn er onlangs in geslaagd een Hamas-terreurcel af te breken die de opdracht kreeg de Hamas-infrastructuur in Judea en Samaria aan te leggen en te financieren.

The Shin Bet (Israel's Security Agency) arresteerde, in samenwerking met de Israëlische politie en de IDF, verschillende Hamas-leden in de regio Ramallah die ervan verdacht worden tienduizenden euro's te hebben ontvangen, die verborgen zaten in Judea en Samaria en die waren bedoeld voor Hamas-activiteiten.

Op 7 maart arresteerde een speciale undercover-eenheid, genaamd "Mista'arvim" agenten van de undercover grenspolitie, Hamas-lid Omar Kiswani, 24, aan de Bir Zeit Universiteit.

Kiswani, een inwoner van Beit Iksa, was voorzitter van de studentenraad namens een aan Hamas gelieerde studentengroep.

Uit het onderzoek van de Shin Bet bleek dat Kiswani in contact stond met Hamas-lid Yassin Rabia, die in 2011 naar de Gazastrook was uitgewezen in het kader van de overeenkomst om IDF-soldaat Gilad Shalit vrij te laten, alsmede met Hamas-leden in Turkije en geld had gezocht om de activiteiten van Hamas aan de Bir Zeit-universiteit te bevorderen.

Rabia maakte vervolgens ongeveer 150.000 euro over aan Kiswani, die op verschillende locaties in Judea en Samaria werden verborgen. Kiswani zamelde het geld in samen met zijn mede-Hamas-studentenverenigingslid Yahya Alawi, 20 jaar.

Beide gebruikten de fondsen om de activiteiten van Hamas te bevorderen.

De activiteiten van Hamas aan universiteiten

Dit incident ,,is een zoveelste voorbeeld van inspanningen door Hamascommandanten in Turkije en de Gazastrook om activiteiten van Hamas in Judea en Samaria te bevorderen,” verklaarde Shin Bet donderdag, toen het geval werd gepubliceerd.

De Shin Bet merkte op dat uit het onderzoek blijkt dat "de leden van Hamas in Turkije en de Gazastrook nauw betrokken zijn bij de inspanningen om de activiteiten van Hamas in Judea en Samaria te bevorderen".

"Het "onthullen van de inspanningen van Kiswani en Alawi onderstreept verder het belang dat de opdracht van Hamas aan studentenactiviteiten in zijn aangesloten groepen toekent om leden in Judea en Samaria te werven en op te leiden," bovengenoemde Shin Bet.

Het geval toont ook ,,het grote gevaar” aan dat door studententerreuractiviteit wordt gesteld en ,,zijn status als significant extra wapen van Hamas, het doel is om de Staat Israel schade te berokkenen, ondanks het feit dat dit aan een instituut voor hoger opgeleiden plaatsvindt,” voegde Shin Bet toe.

Een in Gaza gevestigde Hamas-cel die vorig jaar werd blootgelegd, had studenten van de Bir Zeit Universiteit gerekruteerd om zelfmoordaanslagen te plegen. Onlangs zijn ook andere Hamas-studentengroepsleden aan de kaak gesteld omdat zij schietaanvallen wilden plegen in het gebied van Ramallah.

Israel busts Hamas money-smuggling terror cell

Israeli authorities exposed a terror ring that helped build and fund Hamas infrastructure in Judea and Samaria.

By: World Israel News Staff

Israel’s combined security services were recently successful in taking down a Hamas terror ring that was entrusted with building and funding Hamas infrastructure in Judea and Samaria.

The Shin Bet (Israel’s Security Agency), in conjunction with the Israel Police and the IDF, arrested several Hamas members in the Ramallah area who are suspected of having received tens of thousands of Euros, which were hidden throughout Judea and Samaria and were designated for Hamas activities.

On 7 March, a special undercover unit called “Mista’arvim,” disguised Border Police officers, arrested Hamas member Omar Kiswani, 24, at Bir Zeit University.

Kiswani, a resident of Beit Iksa, was the chairman of the student council on behalf of a Hamas-affiliated student group.

The Shin Bet’s investigation revealed that Kiswani was in contact with Hamas member Yassin Rabia, who had been expelled to the Gaza Strip as part of the deal to free IDF soldier Gilad Shalit in 2011, as well as Hamas members in Turkey, and had sought funds to advance Hamas’ activity at Bir Zeit University.

Rabia subsequently transferred to Kiswani approximately 150,000 Euros which were concealed in several locations throughout Judea and Samaria. Kiswani collected the money along with his fellow Hamas student association member Yahya Alawi, 20.

The two used the funds to promote Hamas activities.

Hamas’ activity in universities

This incident “is yet another example of efforts by Hamas commanders in Turkey and the Gaza Strip to advance Hamas activities in Judea and Samaria,” the Shin Bet stated Thursday, when the case was publicized.

The Shin Bet noted that the investigation points to “the deep involvement of Hamas members in Turkey and the Gaza Strip in efforts to advance Hamas activities in Judea and Samaria.”

“Exposing the efforts of Kiswani and Alawi further underscores the importance Hamas command ascribes to student activities in its affiliated groups in order to recruit and train members in Judea and Samaria,” the Shin Bet said.

The case also demonstrates “the great danger” posed by student terror activity and “its status as a significant additional arm of Hamas, the goal of which is to harm the State of Israel, despite its taking place at an institution of higher learning,” the Shin Bet added.

A Gaza-based Hamas cell which was exposed last year had recruited Bir Zeit University students to perpetrate suicide attacks. Additional Hamas student group members were also recently exposed for seeking to commit shooting attacks in the Ramallah area.

Source: https://worldisraelnews.com/israel-uncovers-hamas-...