05 mei 2018

​Volg het nieuwe gouden stenen spoor van Tel Aviv

Dwaal langs de gouden lijn van Tel Aviv, genaamd Onafhankelijkheidspad, een nieuw wandelpad dat toeristen en de lokale bevolking een interactieve en informatieve manier biedt om te leren over de rol van Tel Aviv in de onafhankelijkheid van Israël.


A golden path takes visitors on an interactive walking route through the history of Tel Aviv. Photo by Ricky Rachman

Het Onafhankelijkheidspad wil de geschiedenis van Tel Aviv vieren vanaf 1909 en tien centrale plekjes belichten die de oprichting van de staat Israël in 1948 eren. Terwijl Tel Aviv bekend staat als de non-stop stad, trekt Jeruzalem twee keer zoveel toeristen aan. Het project is een manier om mensen te verbinden met de misschien over het hoofd geziene maar cruciale rol die Tel Aviv heeft gespeeld bij de bouw van de stichting en infrastructuur van Israël vandaag.


An interactive mobile app guides visitors through each of Tel Aviv’s heritage sites. Photo by Ricky Rachman

De route is een kilometer lang en alle plekjes liggen op korte afstand, geconcentreerd in Tel Aviv's eerste wijk genaamd Ahuzat Bayit. De tocht begint onder aan de Rothschild Boulevard bij Herzl Street, waar de eerste kiosken van Tel Aviv als espressobar lopen. Het volgen van de gouden lijn rond de buurt neemt bezoekers mee op de reis van de belangrijke bezienswaardigheden en opmerkelijke huizen van degenen die de stad hebben gebouwd. Het omvat haltes bij de Grote Synagoge, de eerste Hebreeuwssprekende middelbare school, het Hagana Museum, en eindigt bij Independence Hall terug op Rothschild.


The first kiosk. Photo by Nicky Blackburn

Bezoekers kunnen de rondleiding alleen doen en gebruik maken van een mobiele app waar de informatie voor elke plek verschijnt, of kiezen voor een rondleiding tegen een kleine vergoeding. De app is beschikbaar in acht talen en gratis te gebruiken. Geïnspireerd door Boston’s Freedom Trail, is het project een samenwerking tussen de gemeente Tel Aviv, het Ministerie van Toerisme en het Ministerie van Jeruzalem Zaken en Erfgoed.

Follow Tel Aviv’s New Yellow Brick Road

Wander along the golden line of Tel Aviv, dubbed Independence Trail, a new walking path which offers tourists and locals an interactive and informational way to learn about Tel Aviv’s role in Israel’s independence.

Independence Trail aims to celebrate the history of Tel Aviv beginning in 1909 and highlighting ten central spots which honor the creation of the state of Israel in 1948. While Tel Aviv is known as the nonstop city, Jerusalem attracts double the tourists. The project is a way to connect people to the perhaps overlooked yet crucial role that Tel Aviv played in building the foundation and infrastructure of Israel today.

The trail is one kilometer long and all spots are located in a close distance, concentrated in Tel Aviv’s first neighborhood called Ahuzat Bayit. The trail begins at the bottom of Rothschild Boulevard by Herzl Street, where Tel Aviv’s first kiosk sits, now running as an espresso bar. Following the golden line around the neighborhood takes visitors on the journey of the important landmarks and notable houses of those who built the city. It includes stops at the Great Synagogue, the first Hebrew speaking high school, the Hagana Museum, and ends at Independence Hall back on Rothschild.

Visitors can take the tour on their own and use a mobile app where the information for each spot pops up, or choose a guided tour for a small fee. The app is available in eight languages and free to use. Inspired by Boston’s Freedom Trail, the project is a collaboration between the Tel Aviv Municipality, Ministry of Tourism, and Ministry of Jerusalem Affairs and Heritage.

Source: http://israelbetweenthelines.com/2018/04/26/follow...

En: https://www.israel21c.org/a-walk-down-tel-avivs-ne...