06 mei 2018

​Israël verwacht een Iraanse raketaanslag op het Noorden

Israël In afwachting van een Iraanse raketaanslag Noorden ontwricht

Bij Joods Persbureau - 22 Ijjar 5778 - 6 mei 2018

De Israëlische Ambtenaar van de Defensie verwacht een Iraanse raketaanval in de nabije toekomst, volgens Israëlische media bronnen.

Verdedigingsfunctionarissen geloven dat Iran wraak wil nemen voor aan val op de 9 april op de legerbasis T4 in Syrië, waarbij ten minste zeven leden van de Iraanse Revolutionaire Garde omkwamen. Die aanval was een reactie op het feit dat Iran in februari een gewapende, met explosieven gevulde drone-aanval naar het Israëlische luchtruim stuurde.

Na de T4-aanval vond in Noord-Syrië een tweede massale aanval plaats op een door Iran gecontroleerde basis en een secundaire basis, waarbij naar wordt aangenomen tientallen Iraanse soldaten om het leven zijn gekomen en een aardbeving van 2,6 kracht is veroorzaakt. Aangenomen wordt dat Israël 200 raketten van het type Fateh 110 heeft vernietigd die tegen Israël zouden worden gebruikt.

Om te voorkomen dat Iran de eer opstrijkt voor de aanval, is de kans groot dat Iran de aanval vanuit Syrië start, waarbij het Hezbollah gebruikt voor een deel van de aanval zowel als lokale sjiieten.

Libanon hield zondag verkiezingen, en tot de verkiezingen voorbij waren, wilde Hezbollah geen acties ondernemen die hen in de peilingen negatief zouden kunnen hebben beïnvloed. Nu de verkiezingen voorbij zijn, is het risico van deelname van Hezbollah aan een aanval op Israël aanzienlijk toegenomen.

De algemene consensus is dat Iran hoogstwaarschijnlijk zal proberen zijn militaire basis in het noorden van Israël te verstevigen om wraak te nemen in plaats van een oorlog te beginnen. Als alternatief kunnen ze proberen om sommige open gebieden te treffen, zodat ze symbolisch kunnen zeggen dat ze Israël raken, terwijl ze de kans op een massale Israëlische reactie verkleinen.

Israël heeft gedreigd Iran rechtstreeks te treffen als Iran een aanval tegen Israël uitvoert.

Israel Expecting Iranian Missile Strike up North

By Jewish Press News Desk - 22 Iyyar 5778 – May 6, 2018

Israeli Defense Official are expecting an Iranian missile strike in the near future, according to Israeli media sources.

Defense officials believe that Iran wants revenge for the April 9th strike on the T4 army base in Syria, which killed at least seven members of the Iranian Revolutionary Guard Corps. That attack was in response to Iran sending an armed attack drone, filled with explosives, into Israeli airspace, in February.

Following the T4 attack, there was a second massive strike in northern Syria on an Iranian controlled base and a secondary base, which is believed to have killed dozens of Iranian soldiers, as well as causing a 2.6 magnitude earthquake. It is believed that Israel destroyed 200 Fateh 110 missiles that were going to be used against Israel.

In order to avoid taking credit for the attack, there is a good possibility that Iran will launch the attack from Syria, using Hezbollah for part of the attack as well as local Shiites.

Lebanon held elections on Sunday, and until the elections were over, Hezbollah did not want to take any actions that may have negatively affected them in the polls. Now that the elections are over, the risk of Hezbollah participating in an attack on Israel have significantly increased.

The general consensus is that Iran may most likely try to his a military base in Israel’s north, in order to take revenge as opposed to starting an all out war. Alternatively, they may try to hit some open areas, so they can symbolically say they hit Israel, while reducing the possibility of a massive Israeli response.

Israel has threatened to strike Iran directly if Iran launches an attack against Israel.

Source: http://www.jewishpress.com/news/middle-east/iran-n...