09 mei 2018

​Een bijzonder belangrijke bijeenkomst in Moskou

PM gaat op weg naar Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. De twee moeten de gespannen situatie aan de noordelijke grens van Israël bespreken.


PM Binyamin Netanyahu with Russian President Vladimir Putin Flash 90

Vanochtend, woensdag, is premier Netanyahu vertrokken naar Moskou, waar hij later vandaag een ontmoeting zal hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

"Ik vertrek nu voor een belangrijke ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. De vergaderingen tussen ons zijn altijd belangrijk en dit is vooral nu zo,” zei Netanyahu kort voor zijn vertrek.

"In het licht van wat er momenteel in Syrië gebeurt, is het noodzakelijk te zorgen voor een voortdurende coördinatie tussen het Russische leger en de IDF.

De Syrische media meldden dinsdagavond dat er ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus een aantal explosies plaatsvond.

Volgens sommige berichten hebben Israëlische vliegtuigen raketten afgevuurd op Iraanse doelen in de buurt van Damascus.

SANA, het officiële Syrische persbureau, zei dat het Syrische leger twee Israëlische raketten had onderschept die op een district in de buurt van Damascus waren afgevuurd.

Rami Abdel Rahman, directeur van het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische waarnemingscentrum voor de mensenrechten, vertelde AFP dat raketten gericht waren op een "wapenopslagplaats van Hezbollah en de Iraniërs".

De monitor zei dat minstens negen regeringsgezinde strijders in de raketaanval, met inbegrip van leden van de Revolutionaire Garde van Iran en andere door Iran gesteunde strijders werden gedood.

Eerder op dinsdagavond vroeg de IDF de autoriteiten in de Golanhoogten om schuilkelders voor raketten te openen en voor te bereiden vanwege “onregelmatige activiteiten van Iraanse troepen in Syrië”, aan de andere kant van de demarcatielijn.

“Na de identificatie van onregelmatige activiteit van Iraanse krachten in Syrië, heeft IDF (de Israëlische Strijdkrachten) beslist om de burgerlijke beschermingsinstructies in de Golan Hoogvlakte te veranderen en instrueert lokale autoriteiten om en schuilplaatsen in het gebied klaar te maken en te openen,” zei het leger in een verklaring.

‘An especially important meeting in Moscow'

PM takes off for Russia to meet with President Putin. The two are to discuss the tense situation on Israel’s northern border.

Prime Minister Netanyahu embarked this morning, Wednesday, on a flight to Moscow, where he is to meet with Russian President Vladimir Putin later today.

"I am now leaving for an important meeting with Russian President Vladimir Putin. The meetings between us are always important and this one is especially so,” Netanyahu said shortly before his departure.

“In light of what is currently happening in Syria, it is necessary to ensure the continued coordination between the Russian military and the IDF."

Syrian media reported on Tuesday evening that a number of explosions were heard south of the Syrian capital, Damascus.

According to some of the reports, Israeli planes fired missiles at Iranian targets near Damascus.

Syria’s official news agency SANA said that the Syrian army intercepted two Israeli missiles fired towards a district near Damascus.

Rami Abdel Rahman, director of the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, told AFP that missiles targeted an "arms depot belonging to Hezbollah and the Iranians".

The monitor said that at least nine pro-government fighters were killed in the missile strike, including members of Iran’s Revolutionary Guards and other Iranian-backed combatants.

Earlier on Tuesday evening, the IDF asked authorities in the Golan Heights to open and prepare missile shelters over "irregular activity by Iranian forces in Syria", across the demarcation line.

“Following the identification of irregular activity of Iranian forces in Syria, the IDF (Israel Defense Forces) has decided to change the civilian protection instructions in the Golan Heights and instructs local authorities to unlock and ready shelters in the area," the army said in a statement.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...