10 mei 2018

Steun uit onverwachte hoek

Dit is een verrassend bericht, met uitgesproken steun door:


Khalid bin Ahmed Al KhalifaREUTERS


Bahrein steunt Israëls recht op zelfverdediging

De Arabische Golfstaat spreekt zijn steun uit voor Israël na de Iraanse aanval en de Israëlische vergelding. Israël heeft het recht zich te verdedigen.

Israël kreeg donderdag van een onverwachte bron steun voor zijn recente luchtaanvallen op Iraanse doelwitten in Syrië, nadat Iraanse troepen 20 raketten op Israëlisch grondgebied woensdagnacht afvuurden.

Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Golfstaat Bahrein, betuigde zijn steun aan Israël en bekrachtigde het recht van de Joodse staat op zelfverdediging.

"Zolang Iran de status quo in de regio heeft geschonden en met zijn troepen en raketten landen is binnengevallen, heeft elke staat in de regio, ook Israël, het recht zich te verdedigen door bronnen van gevaar te vernietigen.

Bahrein, een soennitische meerderheidsnatie en een nauwe bondgenoot van Saoedi-Arabië, heeft een langdurige rivaliteit met Teheran, na de mislukte staatsgreeppoging van door Iran gesteunde terroristen om de regering in 1981 omver te werpen.

Woensdagavond hebben Israëlische troepen in Syrië een twaalftal doelwitten geraakt, nadat twintig raketten waren afgevuurd door Iraanse troepen in Noord-Israël.

Zowel Iraanse als Syrische doelwitten werden getroffen tijdens de aanval, waarbij volgens Russische bronnen 28 Israëlische F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen betrokken waren.

De VS spraken hun steun uit voor het gebruik van geweld door Israël tegen Iraanse militaire doelwitten in Syrië en veroordeelden Teheran voor zijn "provocerende" aanvallen op Israël.

"De VS veroordeelt de provocerende raketaanvallen van het Iraanse regime vanuit Syrië op Israëlische burgers en wij zijn een groot voorstander van het recht van Israël om op te treden uit zelfverdediging.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Bahrain backs Israel’s right to self-defense

Gulf Arab state voices support for Israel, following Iranian attack and Israeli retaliation. ‘Israel has right to defend itself.'

Israel gained support from an unexpected source Thursday for its recent airstrikes on Iranian targets in Syria, after Iranian forces fired 20 rockets at Israeli territory Wednesday night.

Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, the Foreign Minister of the Gulf Arab state Bahrain, tweeted support for Israel and endorsed the Jewish state’s right to self-defense.

"As long as Iran has breached the status quo in the region and invaded countries with its forces and missiles, so any state in the region, including Israel, is entitled to defend itself by destroying sources of danger.”

Bahrain, a majority Sunni Muslim nation and a close ally of Saudi Arabia, has a long-running rivalry with Tehran, following the failed coup d’etat attempt by Iranian-backed terrorists to overthrow the government in 1981.

On Wednesday night, Israeli forces hit a dozen targets in Syria, after 20 rockets were fired by Iranian forces at northern Israel.

Both Iranian and Syrian targets were hit in the strikes, which Russian sources claim involved 28 Israeli F-15 and F-16 fighter jets.

The US expressed support for Israel’s use of force against Iranian military targets in Syria, and condemned Tehran for its “provocative” attacks on Israel.

“The U.S. condemns the Iranian regime’s provocative rocket attacks from Syria against Israeli citizens, and we strongly support Israel’s right to act in self-defense.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...