12 mei 2018

Kijk: IDF vernietigt terreurtunnel

IDF-vliegtuigen vernielen de Hamas-terreurtunnel bij de grensovergang met Gaza.

IDF vernietigde een terreurtunnel van Hamas dichtbij de Erez-overgang tussen Gaza en Israël, zei een woordvoerder IDF zaterdagavond.

De tunnel, die op enkele meters van Israëlisch grondgebied aan de veiligheidszijde werd gegraven, werd door gevechtsvliegtuigen vernield. Het was de bedoeling om Israëlisch grondgebied te bereiken, in de buurt van een Israëlische stad, evenals de humanitaire grensovergang Erez.

“De ,,identificatie en de neutralisatie van de tunnel maken deel uit van de aan de gang zijnde inspanningen om ondergrondse terreur door terrororganisaties, met inbegrip van de organisatie van de terreur Hamas,” te verijdelen aldus de bovengenoemde woordvoerder van de IDF. "De operationele, inlichtingen- en technologische inspanningen zijn het afgelopen jaar opgevoerd en we hebben voortdurend geavanceerde technologie toegevoegd waarmee we precies kunnen bepalen waar elke tunnel zich bevindt voordat hij het grenshek bereikt. We bouwen ook een ondergrondse barrière".

"De terreurtunnel die vanavond werd geneutraliseerd, bevindt zich in de buurt van de Erez Crossing, die wordt gebruikt voor voetverkeer en humanitaire hulp. De tunnel sluit aan op de tunnel gegraven onder de Kerem Shalom Crossing die in januari werd geneutraliseerd. Deze tunnels bewijzen het cynisme van de terreurorganisatie Hamas jegens de inwoners van Gaza".

De verklaring van de IDF, die Hamas’s investering in terreur in plaats van in de inwoners van de Gaza-strip veroordeelde , ging verder: “Hamas blijft enorme middelen investeren in de bouw van terreurtunnels in plaats van in de ontwikkeling van de Gazastrook, en schaadt daarmee de humanitaire inspanningen die Israël en andere landen de inwoners van Gaza bieden”.

"De afgelopen weken heeft de terreurorganisatie van Hamas gewerkt aan de inrichting van het grensgebied en de veiligheidszone in een terreur- en oorlogsgebied. De gewelddadige ordeverstoringen hebben nog steeds betrekking op terroristische activiteiten boven en onder de grond. De geneutraliseerde tunnel is daar een extra bewijs van.

"De IDF zal niet toestaan dat deze situatie voortduurt en zal systematisch en exact blijven werken om deze te voorkomen. De IDF waarschuwt iedereen om weg te blijven van de grens tijdens de gewelddadige gebeurtenissen die Hamas van plan is voor 14-15 mei. We zullen niet toestaan dat de soevereiniteit van Israël of de veiligheid van zijn burgers wordt aangetast, en we zullen vastberaden blijven strijden tegen het terrorisme, zowel boven als onder de grond".

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Watch: IDF destroys terror tunnel

IDF planes destroy Hamas terror tunnel near Gaza crossing.

The IDF destroyed a Hamas terror tunnel near the Erez Crossing between Gaza and Israel, an IDF spokesman said Saturday night.

The tunnel, which was dug around the security perimeter a few meters from Israeli territory, was destroyed by fighter planes. It was intended to reach into Israeli territory, near an Israeli town, as well as to the Erez humanitarian crossing.

"Identification and neutralization of the tunnel are part of the ongoing efforts to foil underground terror by terror organizations, including the Hamas terror organization," an IDF spokesman said. "Operational, intelligence, and technological efforts have been increased in the past year, and we have added continuously-advancing technology which allows us to locate exactly where each tunnel is before it reaches the border fence. We are also building an underground barrier."

"The terror tunnel which was neutralized this evening is located near the Erez Crossing, which is used for foot traffic and humanitarian needs. The tunnel joins the tunnel dug under the Kerem Shalom Crossing which was neutralized in January. These tunnels prove the Hamas terror organization's cynicism towards Gaza's residents."

Slamming Hamas' investment in terror instead of in Gaza's residents, the IDF statement continued, "Hamas continues to invest enormous resources into building terror tunnels instead of investing in developing the Gaza Strip, thus harming the humanitarian efforts which Israel and other countries offer Gaza's residents."

"For the past several weeks, the Hamas terror organization has been working to make the border area, and the security perimeter into a terror and war zone. The violent disturbances of order continue to cover terror activities above and below ground. The tunnel which was neutralized is additional proof of this.

"The IDF will not allow this situation to continue, and will continue to work in a systematic and exact fashion to prevent it. The IDF warns everyone to stay away from the border during the violent events which Hamas is planning for May 14-15. We will not allow harm to Israel’s sovereignty or to the security of its citizens, and we will continue working determinedly to fight terror both above and below ground."

Source: http://www.israelnationalnews.com