12 mei 2018

Palestijnse oproerkraaiers vernietigen een gaspijpleiding die de inwoners van Gaza van dienst is

Duizenden kwamen vrijdag protesteren langs het veiligheidshek aan de grens met Gaza. Oproerkraaiers hebben schade toegebracht aan een gaspijpleiding die de Gazastrook van gas voorziet. Eerder die dag werd door brandbomvliegers uit Gaza branden veroorzaakt op Israëlisch grondgebied. Eén Palestijn werd gedood toen hij de grens probeerde over te steken.


Palestinians set fire to Gaza gas pipeline, sparking a large fire Photo Credit: IDF Spokesperson's Unit

12 mei 2018

Gaspijpleidingen die de Palestijnen van dienst zijn, zijn tijdens de protesten van vrijdag langs de grens met Gaza beschadigd door relschoppers. Aan de Palestijnse kant van de grensovergang bij Kerem Shalom op vrijdagmiddag kwamen tientallen Palestijnen aan, die het hek vernietlden en een gaspijpleiding in brand staken die van Palestijnse naar Israëlische kant loopt. Als reactie daarop schoot de IDF op de belangrijkste oproerkraaiers om ervoor te zorgen dat niemand Israëlisch grondgebied zou binnenkomen.

De pijpleidingen transporteren gas van Israël naar de Gazastrook en kosten elk ongeveer tien miljoen NIS. Het IDF zei dat het de afgelopen dagen voor de tweede keer was dat door Palestijnen middelen waren vernietigd die bedoeld waren om hen te helpen, met inbegrip van humanitair materieel uit verschillende landen over de hele wereld.

Eerder op vrijdag brak er brand uit in de regionale raad van Shaar Hanegev toen een explosieve vlieger uit Gaza in Zuid-Israël landde. De brandweerlieden kwamen ter plaatse waar de vlieger geland was en controleerden de brand met de hulp van de omwonenden.

Bij een ander incident probeerde een veertigjaar oude Palestijnse protestant de grens met Israël ten oosten van Khan Younis in de zuidelijke Gazastrook over te steken en naar verluidt om het leven te komen door een IDFvuur.

Zo’n 15.000 Palestijnse relschoppers hebben tijdens de rellen van gisteren aan de grens met Gaza aan de Palestijnse kant van de grensovergang Kerem Shalom zaken vernield en verschillende punten in brand gestoken.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Palestinian rioters destroy gas pipeline that serves Gaza residents

Thousands came to protest along the security fence at the Gaza border on Friday. Rioters damaged a gas pipeline that serves the Gaza Strip. Earlier that day, fire kites sent from Gaza stated fires in Israeli territory. One Palestinian was killed while trying to cross the border.

May 12, 2018

Palestinians set fire to Gaza gas pipeline, sparking a large fire Photo Credit: IDF Spokesperson's Unit

Gas pipelines that serve the Palestinians were damaged by rioters during Friday’s protests along the Gaza border. Dozens of Palestinians arrived at the Palestinian side of the Kerem Shalom crossing Friday afternoon, destroying the fence and setting fire to a gas pipeline that passes from the Palestinian side to the Israeli side. In response, the IDF fired at the main rioters in order to ensure that no one would cross into Israeli territory.

The pipelines carry gas from Israel to the Gaza Strip and cost about ten million NIS each. The IDF said that this was the second time in recent days that Palestinians had been destroyed resources intended to assist them, including humanitarian equipment from various countries around the world.

Earlier on Friday, a fire broke out in Shaar Hanegev Regional Council when an explosive kite that was launched from Gaza landed in southern Israel. Firefighters arrived at the scene where the kite had landed and controlled the fire with the help of local residents.

In another incident, a 40-year-old Palestinian protester tried to cross the border into Israel east of Khan Younis in the southern Gaza Strip and was reportedly killed by IDF fire.

Around 15,000 Palestinian rioters vandalized and set fire to several points on the Palestinian side of the Kerem Shalom crossing during yesterday’s riots on the Gaza border.

Source: http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/th...


Comments