13 mei 2018

KIJK: ​IDF Model Vliegtuigen gewapend met messen halen Gazan Firebomb vliegers neer

Door JNI Media 13 mei 2018, 15:04 pm

“Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn,
en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden.
Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt,
dit is het recht dat ik hun toeken - spreekt de HEER Jesaja 54:17 (NBV)


IDF model plane rising to meet a firebomb-carrying kite along the Gaza Strip border (YouTube Screenshot)

Het IDF houdt zich al vele weken bezig met de nieuwe wapens van Hamas - de firebomb vliegers die in Israëlisch landbouwgebied landen, branden ontketenen en ernstige schade toebrengen aan lokale boeren. Vrijdag begon de IDF een nieuw wapen te gebruiken tegen de vliegerbedreiging - radiografisch bestuurde modelvliegtuigen met messen aan hun vleugels.

De test van de nieuwe middelen om de firebombvliegers te bestrijden begon voor het eerst op vrijdag, toen modelvliegers van de logistieke divisie van de IDF de lucht in gingen. De modelvliegtuigexploitanten slaagden erin minstens 7 vliegers te laten vallen die dreigden op Israëlisch grondgebied te landen.


De bijgevoegde video laat zien hoe de piloot in de buurt van de vlieger manoeuvreert en er uiteindelijk in slaagt om de controlelijn van de vlieger te doorbreken.

Overdag waren er gewelddadige rellen op vijf locaties langs de grens met Gaza, waaraan zo'n 15.000 Arabieren deelnamen, die banden fakkelden en stenen gooiden naar IDF-troepen. De Arabieren stuurden ook firebombvliegers naar Israëlisch gebied.

Vertaald met Deepl.com

IDF Model Planes Armed with Knives Take Down Gazan Firebomb Kites [WATCH]

By JNI Media May 13, 2018 , 3:04 pm

“No weapon formed against you Shall succeed, And every tongue that contends with you at law You shall defeat. Such is the lot of the servants of Hashem, Such their triumph through Me —declares Hashem.” Isaiah 54:17 (The Israel Bible™)

The IDF has been dealing for many weeks with Hamas’ new weapons – the firebomb kites that land in Israeli agricultural land, igniting fires and inflicting severe damages on local farmers. On Friday, the IDF began to use a new weapon against the kite threat – radio-controlled model airplanes with knives attached to their wings.

The test of the new means of combating the firebomb kites began for the first time on Friday, when model pilots from the IDF logistics division took to the air. The model aircraft operators managed to drop at least 7 kites that threatened to land in Israeli territory.

The enclosed video shows how the pilot maneuvers near the kite and finally manages to sever the kite’s control line.

During the day there were violent riots in five locations along the Gaza border, with the participation of some 15,000 Arabs, who torched tires and threw stones at IDF forces. The Arabs also sent firebomb kites into Israeli territory

Source: https://www.breakingisraelnews.com/107601/idf-mode...