14 mei 2018

IDF: Hamas plant maandag "slachting" van Israelis, meer dan 100.000 relschoppers verwacht

Het IDF waarschuwde sterk voor het hoogtepunt van de "Mars van Terugkeer" van de terreurgroep Hamas, die een dag eerder aankomt dan gepland.


Palestinian rioters on the Gaza border. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Door: Staff Wereld Israël Nieuws

Vooruitlopend op het geweld en de chaos die de Hamas-terreurgroep van plan was te plegen in het kader van de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, voorspelde het IDF dat het aantal Palestijnse oproerkraaiers op maandag zou kunnen oplopen tot 100.000, waarbij honderden mogelijk zouden proberen het grenshek te doorbreken en nabijgelegen steden in Israël aan te vallen.

In de waarschuwingen van de IDF werd onder meer gewezen op de mogelijkheid van een poging tot “bloedbad" onder Israëlische burgers, nu de Palestijnse straat zich voorbereidt op de ongebreidelde opstand die over het algemeen gepaard gaat met de "Dag van Nakba" op 15 mei, de Palestijnse versie van de Onafhankelijkheidsdag van Israël, waarbij het Arabische woord voor een ramp wordt gebruikt.

De militaire intelligentie wijst er echter op dat Hamas niet een extra dag zal wachten en in plaats daarvan het geweld tot 14 Mei zal opdrijven om met de verhuizing van de Ambassade van de V.S. van maandag samen te vallen in een poging om meer internationale aandacht aan te trekken.

Het Israëlische leger en de Israëlische politie zijn voorbereid op een aantal scenario's, waaronder chaotische aanvallen van groepen relschoppers die de veiligheidsbarrière doorbreken, massale brandstichtingen en materiële schade, en directe gewapende aanvallen van Hamas-commando's op troepen. Het IDF is ook op zijn hoede voor pogingen om soldaten te ontvoeren.

In de video hieronder, waarschuwt de Eenheid van de woordvoerder van IDF dat Hamas ,,agrarisch gebied zal verbranden,” zoals het reeds met brandstichtingsvliegers in recente dagen heeft gedaan, en ,,onschuldige mannen, vrouwen, en kinderen wil vermoorden”.

"De voorbereiding van de IDF omvat de extra inzet van een aantal gevechtsbataljons aan de grens met Gaza, speciale troepen, inlichtingeneenheden en sluipschutters. Daarnaast krijgt het Centrale Commando ook nog extra gevechtsbataljons en inlichtingenverzamelteams ter versterking”, kondigde het leger zondag aan. Er is gesuggereerd dat Hamas voldoende geweld probeert te gebruiken om de Gazanen af te leiden van het totale onvermogen van de terreurgroep om de kustenclave effectief te besturen, terwijl tegelijkertijd een volledige oorlog met Israël wordt voorkomen, wat rampzalig zou zijn voor Hamas.

Zo heeft Hamas in de afgelopen weken relschoppers opdracht gegeven om niet alleen Israëlische eigendommen te vernietigen, maar ook humanitaire infrastructuur te vernietigen, zoals de grensovergang Kerem Shalom (waarlangs medische benodigdheden Gaza binnenkomen) en grote gaspijpleidingen die de Gazastrook binnenkomen.

Het Hamas-ministerie van Volksgezondheid beweert dat tijdens de rellen ongeveer vijftig Palestijnen zijn gedood, waarbij Israël een aanzienlijk aantal van de slachtoffers als Hamas-agenten aanwijst.

IDF: Hamas planning Monday ‘massacre’ of Israelis, over 100,000 rioters expected

The IDF issued a stark warning about the culmination of the Hamas terror group’s “March of Return,” which is arriving a day earlier than planned.

By: World Israel News Staff

In anticipation of violence and mayhem planned by the Hamas terror group to coincide with the opening of the US embassy in Jerusalem, the IDF projected that the number of Palestinian rioters on Monday could reach 100,000, with hundreds potentially attempting to breach the border fence and attack nearby towns within Israel.

The IDF’s warnings included reference to the potential for an attempted “massacre” of Israeli civilians, as the Palestinian street prepares for the unbridled rioting that generally accompanies “Nakba Day” on May 15, which is the Palestinians’ version of Israel’s Independence Day, invoking the Arabic word for catastrophe.

Military intelligence indicates, however, that Hamas won’t wait the extra day and will instead push up the violence to May 14 to coincide with Monday’s US Embassy move in an attempt to attract more international attention.

The Israeli military and police are prepared for a number of scenarios, including chaotic attacks staged by groups of rioters breaking through the security barrier, mass arson and property damage, and direct armed attacks on troops by Hamas commandos. The IDF is also on guard against attempts to kidnap soldiers.

In the video below, the IDF Spokesperson’s Unit warns that Hamas seeks to “torch farmland,” as it has already done with arson kites in recent days, and murder “innocent men, women, and children.”

“The IDF’s preparation includes the additional deployment of a number of combat battalions to the Gaza border, special forces, intelligence collection units, and snipers. In addition, the Central Command will also receive additional combat battalions and intelligence collection teams as reinforcement,” announced the army on Sunday. To that end, additional troops were deployed to Israeli communities close to the Gaza border.It has been suggested that Hamas seeks sufficient violence to distract Gazans from the terror group’s utter failure to effectively govern the coastal enclave, while avoiding full-blown war with Israel, which would be disastrous for Hamas.

In recent weeks, for instance, Hamas has directed rioters to not only destroy Israeli property, but has also ordered the destruction of humanitarian infrastructure, such as the Kerem Shalom crossing (through which medical supplies enter Gaza) and major gas pipelines running into the Strip.

Hamas’ health ministry claims that about 50 Palestinians have been killed during the riots, with Israel identifying a significant number of the casualties as Hamas operatives.

Source: https://worldisraelnews.com/idf-hamas-plans-monday...