23 mei 2018

​DM: We hebben weer een terreurtunnel verwoest


Vliegtuigen van de IAF vielen de ondergrondse terreurinfrastructuur van Hamas aan en twee militaire doelwitten van de marine.


Airstrike in Gaza (archive) Reuters

Het vliegtuig van IAF op dinsdagnacht bombardeerde ondergrondse Hamas terror infrastructuur in noordelijke Gaza, evenals twee extra militaire doelstellingen die tot de zeemacht van de terreurorganisatie behoren, zie de woordvoerder van de IDF eenheid.

“De ,,aanvallen waren in antwoord op de gebeurtenis die gisterenochtend plaatsvond, toen een aantal terroristen Israël infiltreerden en een militaire post in brand staken,” zei de verklaring.

"Bovendien werden de aanvallen uitgevoerd naar aanleiding van de aanhoudende pogingen om drones en vliegers te zenden, met de bedoeling terroristische activiteiten uit te voeren en Israëlisch grondgebied in brand te steken.

In de verklaring werd opgemerkt dat de IDF "deze voortdurende pogingen zeer ernstig acht, met name de dagelijkse pogingen van Hamas om de Israëlische veiligheidsinfrastructuur en bedreigingen van de veiligheid van Israëlische burgers te beschadigen". De IDF is vastbesloten haar missie om Israëlische burgers te beschermen, te vervullen. De terreurorganisatie van Hamas is verantwoordelijk voor alle bedreigingen vanuit de Gazastrook, boven en onder de grond, en zal de gevolgen dragen voor haar acties tegen Israëlische burgers en Israëlische soevereiniteit".

Minister van Defensie Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) tweette woensdagochtend: "Gisteravond vernielde de IDF een andere terreurtunnel van de terreurorganisatie van Hamas.

"De pogingen om Israël vanuit de lucht aan te vallen, via het hek aan de grens en ondergronds, worden geblokkeerd door een ijzeren muur en door de macht van de IDF. Het zou goed zijn als de Hamas-leiders zouden begrijpen dat hun militaire project mislukt is en hun middelen zouden investeren in het verbeteren van het leven van de burgers van Gaza".

Arabische media in de Palestijnse gebieden hebben eerder gemeld dat de IDF twee marinepolitie-installaties in Gaza heeft aangevallen.

Volgens de berichten werden er ten westen van Gaza City explosies gehoord en brak er brand uit.

Volgens sommige rapporten werden de installaties met drie raketten aangevallen, één van het water en twee van de kust.

Op dinsdagochtend zijn enkele verdachten vanuit Gaza in Israël geïnfiltreerd en is een militaire post in brand gestoken.

Als reactie hierop richtte een IDF-tank zich op een Hamas-waarnemingspost in het zuiden van Gaza. Er zijn geen verwondingen gerapporteerd.

Het netwerk Al-Jazeera publiceerde later dinsdag een video over de infiltratie van de Palestijnse Arabische terroristen, die ten zuiden van Kissufim het grenshek waren overgestoken.

DM: We destroyed another terror tunnel

IAF aircraft strike underground Hamas terror infrastructure as well as two military targets that belong to its naval force.

IAF aircraft on Tuesday night struck underground Hamas terror infrastructure in northern Gaza, as well as two additional military targets that belong to the terror organization's naval force, the IDF Spokesperson’s Unit said.

“The strikes were in response to the event that took place yesterday morning, when a number of terrorists infiltrated Israel and set a military post on fire,” said the statement.

“Additionally, the strikes were carried out in response to the ongoing attempts to dispatch drones and kites, with the intention of conducting terrorist activity and setting Israeli territory on fire.”

The statement noted that the IDF “views these continued attempts with great severity, specifically Hamas’ daily attempts to damage Israeli security infrastructure and threats to the safety of Israeli civilians. The IDF is determined to fulfil its mission to protect Israeli civilians. The Hamas terror organization is accountable for all threats originating from the Gaza Strip, above and below ground, and will bear the consequences for its actions against Israeli civilians and Israeli sovereignty.”

Defense Minister Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) tweeted Wednesday morning, "Last night, the IDF destroyed another terror tunnel belonging to the Hamas terror organization."

"The attempts to attack Israel from the air, via the border fence, and underground will be blocked by an iron wall and by the IDF's might. It would be well if the Hamas leaders understood that their military project is a failure, and invest their resources in bettering the lives of Gaza's citizens."

Palestinian Arab media reported earlier that the IDF attacked two naval police installations in Gaza.

According to the reports, explosions were heard west of Gaza City and a fire broke out.

Some of the reports said that the facilities were attacked with three missiles, one from the water and two from the shore.

On Tuesday morning, a number of suspects infiltrated Israel from Gaza and set a military post on fire.

In response, an IDF tank targeted a Hamas observation post in southern Gaza. No injuries were reported.

The Al-Jazeera network later on Tuesday published a video showing the infiltration by the Palestinian Arab terrorists, who had crossed the border fence south of Kissufim.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...