24 mei 2018

​Verslag: "Vijandelijke" raketten vallen Syrische militaire basis aan

Mei 24, 2018

In het midden van Syrië werden grote explosies gehoord op een militaire basis die naar verluidt onder "vijandelijk" vuur kwam te liggen.


Explosion in Syria. (SANA via AP/File)

Door: AP

Eind donderdag meldde de Syrische TV dat een militaire basis in het midden van Syrië werd aangevallen door "vijandelijk" vuur en dat de Syrische luchtverdediging een raketaanval onderging. De Commissie heeft geen aanvullende gegevens verstrekt.

Minuten eerder meldde SANA luide explosies op vliegbasis Dabaa in de provincie Homs.

De Syrische regeringstroepen hebben de steun ingeroepen van de Libanese groep Hezbollah en andere door Iran georganiseerde regionale milities om oorlog te voeren tegen Syrische rebellen en IS-militanten.

Hun bereik in Syrië heeft de regering van Trump in Washington en de regering van premier Benjamin Netanyahu in Tel Aviv gealarmeerd, die zeggen dat de uitgebreide netwerken van Iran in het door oorlog verscheurde land Israël bedreigen.

Netanyahu heeft Israël herhaaldelijk gewaarschuwd dat het niet zal toestaan dat Iran Israël vanuit Syrië bedreigt. Het Israëlische leger zou de afgelopen jaren achter tientallen luchtaanvallen op Hezbollah, Iran en Syrische militaire posities hebben gestaan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, dagen nadat president Donald Trump de Amerikaanse deelname aan het nucleaire akkoord met Iran van 2015 heeft ingetrokken, heeft Iran gedreigd met de "krachtigste sancties in de geschiedenis", tenzij Teheran al zijn troepen uit Syrië terugtrekt en zijn steun aan Hezbollah stopzet.

Iran heeft deze dreigementen van de hand gewezen met het argument dat zijn troepen op uitnodiging van de regering van president Bashar Assad in Syrië zijn.

De aavallen richtten zich op ,,bewegingen” van pro-overheidskrachten, dichtbij het T2 oliepompstation, het bovengenoemde Waarnemingscentrum.

Eerder deze maand heeft Israël Iraanse militaire posities in Syrië gebombardeerd in wat het zei als vergelding voor Iraanse aanvallen op de Golanhoogvlakte. Israël noemde het zijn ernstigste operatie in Syrië sinds de Jom Kippoer oorlog in 1973.

Report: ‘Enemy’ missiles attack Syrian military base

May 24, 2018

Large explosions were heard in central Syria at a military base that reportedly came under “enemy” fire.

By: AP

Late Thursday, Syrian TV reported a military base in central Syria came under attack from “enemy” fire and that Syrian air defenses confronted a missile attack. It did not give additional details.

Minutes earlier, SANA reported loud explosions at Dabaa airbase in Homs province.

Syria’s government forces have relied on support from the Lebanese group Hezbollah and other regional militias, organized by Iran to wage war on Syrian rebels and IS militants.

Their reach in Syria has alarmed the Trump administration in Washington and Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government in Tel Aviv, which say that Iran’s expansive networks in the war-torn country threaten Israel.

Netanyahu has warned repeatedly Israel will not allow Iran to threaten Israel from Syria. The Israeli military is believed to be behind dozens of airstrikes in recent years against Hezbollah, Iran and Syrian military positions.

US Secretary of State Mike Pompeo, days after President Donald Trump revoked America’s participation in the 2015 Iran nuclear deal, has threatened Iran with the “strongest sanctions in history” unless Tehran withdraws all its forces from Syria and terminates its support for Hezbollah.

Iran has dismissed those threats, saying its forces are in Syria at the invitation of President Bashar Assad’s government.

The strikes targeted “movements” of pro-government forces, near the T2 oil pumping station, the Observatory said.

Earlier this month, Israel bombed Iranian military positions in Syria in what it said was retaliation for Iranian strikes on the Golan Heights. Israel called it its most serious operation in Syria since the 1973 Yom Kippur War.

Source: https://worldisraelnews.com/report-enemy-missiles-...