30 mei 2018

Kijk: Huis in Kibboets getroffen door mortiergranaataanslag vanuit Gaza

Mortiergranaat die dinsdagavond vanuit Gaza werd afgevuurd, schaadt Joods huis in Israël.

Door Yoni Kempinski,

Het hoofd van de regionale raad van Eshkol, Gadi Yarkoni, sprak woensdagmorgen over de raketten en mortieren die vanuit Gaza zijn afgevuurd op Israëli's die naast de Gazastrook wonen.

De aanvallen begonnen dinsdagochtend, en tegen de vroege uren van woensdag, waren er ruim 100 raketten en mortieren afgevuurd naar Israël.

Een van de mortieren beschadigde een huis in een Eshkol regio kibboets.

“De ingezetenen van het gebied Eshkol hadden een moeilijke en beklemmende nacht," zei Yarkoni. "In de loop van de nacht klonken in de meeste steden van de regio verschillende luchtaanvallensirenes. In twee van de steden vielen mortieren en één raakte een huis, hoewel niemand gewond raakte".

"Vanochtend bereiden we ons voor op de reacties van onze kinderen op deze gebeurtenissen. We zullen deze voorbereidingen de komende dagen voortzetten. Onderwijs- en professioneel personeel in de regio, met inbegrip van... psychologische diensten, is bereid de nodige hulp aan de kinderen te verlenen en moeilijkheden en tekenen van angst te identificeren.

"De chef van de staf (Gadi Eizenkot - ed.) is gisteren bij ons geweest en heeft ons duidelijk verteld dat hij zich inzet voor stilte. Wij steunen de IDF, ongeacht de beslissing die zij nemen om de bewoners tot rust te brengen. Het belangrijkste is dat het besluit compromisloos is en een einde maakt aan de aanvallen, zodat we onze dagelijkse routines kunnen voortzetten.


Damage from mortar to roof of storage roomEshkol Regional Council spokesperson


Mortar hits yard and of storage room Eshkol Regional Council spokesperson


Mortar hits house in Eshkol region Eshkol Regional Council spokesperson


The rocket that exploded in Netivot Eshkol Regional Council spokesperson


Pieces of the rocket which exploded in the Eshkol Regional Council on Tuesday nightEshkol Regional Council spokesperson

Kibbutz home hit by mortar shell attack from Gaza

Watch: Kibbutz home hit by mortar shell attack from Gaza
Mortar fired from Gaza on Tuesday night damages Jewish home in Israel.

By Yoni Kempinski,

Eshkol Regional Council Head Gadi Yarkoni spoke on Wednesday morning about the rockets and mortars fired from Gaza towards Israelis living in the Gaza strip.

The attacks began Tuesday morning, and by the early hours of Wednesday, well over 100 rockets and mortars had been fired towards Israel.

One of the mortars damaged a home in an Eshkol region kibbutz.

"Residents of the Eshkol region had a difficult and stressful night," Yarkoni said. "Over the course of the night, several air raid sirens sounded in most of the region's towns. Mortars fell in two of the towns, and one hit a house, though no one was injured."

"This morning we are preparing for our children's reactions to these events. We will continue these preparations in the coming days. Educational and professional staff in the region, including...psychological services, are ready to provide the necessary aid to the children, and to identify difficulties and signs of anxiety.

"The Chief of Staff (Gadi Eizenkot - ed.) visited us yesterday, and clearly told us that he is committed to ensuring quiet. We support the IDF, no matter what decision they make to bring quiet to the residents. What is most important is that the decision is uncompromising and will put an end to the attacks, so that we can continue our daily routines.”

Source: http://www.israelnationalnews....