04 juni 2018

IDF ontdekt vlieger met explosief apparaat

Arabieren uit Gaza lanceren een vlieger met een geïmproviseerd explosief apparaat. IDF soldaten lokaliseren de vlieger in de buurt van het grenshek.


(illustration) iStock


Elad Benari

IDF-soldaten zagen zondagavond een vlieger met een geïmproviseerd explosief apparaat dat door Arabieren uit Gaza werd gevlogen.

De soldaten lokaliseerden de vlieger nabij het grenshek van Gaza. Het explosief dat eraan was bevestigd, explodeerde niet.

Het "vliegerterrorisme" ging zondag verder, want de ontvlambare vliegers die door de Gaza-Arabieren werden gelanceerd, veroorzaakten een enorme brand in het Karmia-reservaat in de regionale raad van Hof Ashkelon.

De brand woedde verscheidene uren en vernietigde 75 acres (300 dunam) van het totaal van 250 acres (1.000 dunam) van het reservaat.

Twaalf teams van brandweerlieden en vier vliegtuigen blusten de brand.

In het weekend braken er op meer dan 40 locaties in de omgeving van Gaza branden uit. De grootste branden op zondag woedden in de buurt van kibboetsiem of Haner, Nir Am en Be'eri.

Eerder op zondag gaf premier Binyamin Netanyahu Meir Shabbat, hoofd van de Israëlische Nationale Veiligheidsraad, opdracht om geld af te trekken van de belastingen die Israël namens de Palestijnse Autoriteit int om boeren te compenseren die schade hebben geleden door de vliegerterreur-aanvallen.

Op grond van de regeling van de premier zal Israël op deze belastingoverdrachten de financiële schade in mindering brengen die de recente "vliegerterreur"-aanvallen op Israëlische grensgemeenschappen in de buurt van Gaza hebben aangericht. Israëlische boeren en anderen die door de brandstichting zijn getroffen, zullen worden gecompenseerd met geld dat in mindering wordt gebracht op de door Israël geïnde PA-belastingen.

IDF discovers kite with explosive device

Gazan Arabs launch a kite carrying an improvised explosive device. IDF soldiers locate the kite near the border fence.

Elad Benari

IDF soldiers on Sunday evening spotted a kite with an improvised explosive device that was flown by Arabs from Gaza.

The soldiers located the kite near the Gaza border fence. The explosive that had been attached to it did not explode.

The “kite terrorism” continued on Sunday, as incendiary kites launched by Gaza Arabs caused a huge fire at the Carmia Reserve in the Hof Ashkelon Regional Council.

The fire raged for several hours and destroyed 75 acres (300 dunam) of the reserve's total of 250 acres (1,000 dunam).

Twelve teams of firefighters and four aircraft extinguished the fire.

Over the weekend, fires broke out in more than 40 locations in the Gaza vicinity. The largest fires on Sunday raged near kibbutzim Or Haner, Nir Am, and Be'eri.

Earlier on Sunday, Prime Minister Binyamin Netanyahu instructed Meir Shabbat, chief of Israel’s National Security Council, to deduct money from the taxes collected by Israel on behalf of the Palestinian Authority in order to compensate farmers harmed by the kite attacks.

Under the arrangement laid out by the Prime Minister, Israel will deduct from those tax transfers any monetary damages incurred by the recent “kite terror” attacks on Israeli border communities near Gaza. Israeli farmers and others impacted by the arson attacks will be compensated with money deducted from the PA taxes collected by Israel.

Source: http://www.israelnationalnews....