08 juni 2018

Mogherini annuleert Israël bezoek na PM's afwijzing

Diplomatieke bron: Ze was niet uitgenodigd door Israël. "Mogherini's standpunten zijn zeer vijandig tegenover Israël.


Federica Mogherini Reuters


Federica Mogherini, hoofd buitenlandse zaken van de EU, heeft haar bezoek aan Israël, dat zondag zou plaatsvinden, afgelast nadat ze had vernomen dat premier Binyamin Netanyahu haar niet wil ontmoeten.

Een diplomatieke bron zei: “Ze werd door een pro-Joodse organisatie uitgenodigd voor hun conferentie, en niet door Israël. Mogherini’s opstelling is zeer vijandig ten opzichte van Israël.

Het Hadashot-nieuws van Israëlische TV berichtte eerder dat Mogherini vroeg om Netanyahu tijdens haar verblijf in Israël volgende week te ontmoeten, maar haar verzoek werd verworpen.

Mogherini werd uitgenodigd om het woord te voeren op de conferentie van het American Jewish Committee's Global Forum in Jeruzalem. Zij is momenteel in Jordanië.

De betrekkingen tussen de EU en Israël zijn gespannen sinds de EU zich heeft uitgesproken tegen de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Daarnaast eiste de EU een onderzoek naar de arrestatie van de Arabische nationalist Ja'afar Farah tijdens een gewelddadige demonstratie in Haifa.

Naar verluidt zei de EU dat het bezoek was afgelast omdat de tijd waarop zij op de conferentie het woord moest voeren, niet in overeenstemming was met haar tijdschema.

Mogherini cancels Israel visit after PM’s snub

Diplomatic source: She was not invited by Israel. “Mogherini's positions are very hostile toward Israel."

EU foreign affairs chief Federica Mogherini has cancelled her visit to Israel, which was planned to take place Sunday, after learning that Prime Minister Binyamin Netanyahu does not want to meet her.

A diplomatic source said: "She was invited by a pro-Jewish organization to their conference, and not by Israel. Mogherini's positions are very hostile toward Israel."

Israeli TV's Hadashot news reported earlier that Mogherini asked to meet with Netanyahu during her stay in Israel next week, but her request was denied.

Mogherini was invited to speak at the American Jewish Committee’s Global Forum conference in Jerusalem. She is currently in Jordan.

Relations between the EU and Israel have been strained since the EU expressed opposition to the relocation of the US embassy to Jerusalem. In addition, the EU demanded an investigation into the arrest of Arab nationalist Ja'afar Farah during a violent demonstration in Haifa.

The EU reportedly said that the visit was cancelled because the time at which she was supposed to speak at the conference clashed with her schedule.

Source: http://www.israelnationalnews....