08 juni 2018

Nieuw wapen: Arabieren hechten explosieve lading aan heliumballon

Oproer-terroristen slingerden een handgranaat en een pijpbom naar IDF-soldaten. 2 Arabieren worden dood en 100 gewond gemeld.


Incendiary kite launch IDF Spokesman’s Unit

Door Gil Ronen

Er is een nieuw wapen gebruikt in het doorlopende conflict langs de grens met Gaza: terroristen hebben een explosieve lading verbonden aan een grote heliumballon die lange afstanden kan afleggen.

Minstens 10.000 Arabieren hebben IDF-strijdkrachten aangevallen en bestormden het scheidingshek vrijdag op vijf  of meer punten langs de grens Israël-Gaza. Oproer-terroristen werpen een handgranaat en een pijpbom naar IDF-soldaten, maar ook naar de ballon met een explosieve lading - die blijkbaar midden in de lucht ontplofte.

Het IDF vuurt op dee oproert-erroristen  op een manier die erop is gericht dat ze afstand houden. Bovendien heeft de IDF andere middelen voor oproerverspreiding gebruikt.

Volgens Arabische berichten zijn drie Arabieren gedood en meer dan 400 gewond geraakt, waarvan zeven ernstig. De Arabieren beweren dat vijf journalisten gewond zijn.

De Arabische menigte heeft ook banden in brand gestoken en stenen naar de soldaten en het hek gegooid.

Bovendien hebben de Arabieren vliegers gevlogen met ontvlambare apparaten, met als doel vuur te stichten binnen Israël.

Aan de Israëlische kant van de grens zijn ten minste zes branden uitgebroken - allemaal veroorzaakt door de "ontvlambare vliegers". Er werden branden gemeld in de buurt van Kibbutz Nir Am, in het Be'eri Forest, in de buurt van Nahal Oz en in de buurt van Kerem Shalom, waar een soldaat licht gewond raakte door rookinhalatie.

De massale rellen langs de grens zijn sinds 30 maart een wekelijkse gebeurtenis. Ze heten "de Grote Mars van de Terugkeer" en zijn blijkbaar van plan om Israël te ontwrichten en te demoraliseren en mogelijk een grootschalige reactie van het IDF uit te lokken. Tijdens de confrontaties zijn ten minste 123 Arabieren gedood, voor het merendeel Hamas-medewerkers. Israël heeft op de aanvallen gereageerd met bombardementen op tanks en straaljagers, die alleen gericht waren op de infrastructuur.

Hoewel pogingen om de omheining te doorbreken door de IDF met succes zijn afgeslagen, heeft de IDF nog geen effectieve manier gevonden om de brandgevaarlijke vliegertactiek tegen te gaan. Op 29 mei vuurden de terroristen 25 mortiergranaten af op Israël. In een Israëlische kleuterschool explodeerde enkele minuten daarvoor een granaat.

New weapon: Arabs attach explosive charge to helium balloon

Rioter-terrorists hurled a hand grenade and a pipe bomb at IDF soldiers. 2 Arabs are reported dead, 100 injured.

By Gil Ronen

A new weapon has been used in the ongoing conflict along the Gaza border: terrorists attached an explosive charge to a large helium balloon that can travel for long distances.

At least 10,000 Arabs have been attacking IDF forces and storming the separation fence Friday at five points or more along the Israel-Gaza border. Rioter-terrorists hurled a hand grenade and a pipe bomb at IDF soldiers, as well as the balloon carrying an explosive charge – which apparently blew up in mid-air.

The IDF has been firing at the rioter-terrorists in a way that is calculated to cause them to keep their distance. In addition, the IDF has used other means for riot dispersal.

Three Arabs have been killed, according to Arab reports, and over 400 injured, seven of them seriously. The Arabs claim five journalists are among the wounded.

The Arab mob has also been setting tires on fire and throwing rocks at the soldiers and at the fence.

In addition, the Arabs have been flying kites with incendiary devices attached, with the purpose of setting fires inside Israel.

At least six fires have broken out on the Israeli side of the border – all caused by the "incendiary kites." Fires were reported near Kibbutz Nir Am, in the Be'eri Forest, near Nahal Oz and near Kerem Shalom, where one soldier was slightly injured from smoke inhalation.

The mass riots along the border have been a weekly event since March 30. They are called "The Great March of Return" and are apparently intented to distract and demoralize Israel and possibly provoke a large scale response by the IDF. At least 123 Arabs have been killed in the confrontations, most of them Hamas operatives. Israel has responded to the attacks with tank fire and fighter jet bombing raids, which have only targeted infrastructure.

While attempts to breach the fence have been repulsed successfully by the IDF, the IDF has yet to come up with an effective way to counter the incendiary kite tactic. On May 29, the terrorists fired 25 mortar shells at Israel. One shell exploded inside an Israeli kindergarden just minutes before in opened.

Source: http://www.israelnationalnews....