09 juni 2018

IAF oefeningen ter voorbereiding op oorlog op meerdere fronten

Israeli Air Force (IAF) aircraft fly in tight formation. (Photo: Moshe Milner/ Wiki Commons)


Bij Tazpit Persdienst 8 juni 2018, 10:41 uur

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31 (NBV)

Honderden IAF vliegtuigen en helikopters nemen deel aan intensieve trainingsoefeningen in het hele land.

Temidden van de voortdurende spanningen op de zuidelijke en noordelijke fronten van Israël heeft de Israëlische luchtmacht een grootschalige oefening afgerond, waarbij een scenario werd gesimuleerd waarin Israël op meerdere fronten tegenstanders ontmoet.

Honderden IAF-vliegtuigen en -helikopters namen deel aan de oefening, simulerend het bombarderen van honderden doelen in de Gazastrook in korte perioden, zowel overdag als 's nachts, terwijl ook hulp werd geboden aan grondtroepen.

"In de afgelopen 24 uur heeft ons squadron een aanval uitgevoerd op doelen in de Gazastrook, als onderdeel van een luchtmachtoefening die de uitbraak van wijdverbreide gevechten simuleerde," zei IAF Squadron 69 Commandant Maj. G. “We hielpen grondtroepen bij het manoeuvreren in gevechten. De vliegtuigen dragen precisiebommen, zodat het mogelijk is om een groot aantal doelwitten in een korte tijd aan te vallen,” voegde hij toe.

IAF Squadron 105 Commandant, Lt. Col. R. zei: “Ons squadron kwam vandaag terug van een vlucht over Gaza. We hebben alle gestelde doelen bereikt, in volledige coördinatie met het Commando Zuid en met de coördinatie- en commando-organen van de IAF. We zijn erin geslaagd al deze uitdagingen aan te gaan en we zijn klaar voor elke operatie die we moeten uitvoeren.

IAF Drills Prepare For War On Multiple Fronts

By Tazpit Press Service June 8, 2018 , 10:41 am

But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint. Isaiah 40:31 (The Israel Bible™)

Hundreds of IAF planes and helicopters take part in intensive training exercise across the country

Amid ongoing tensions on Israel’s southern and northern fronts, the Israel Air Force concluded a large scale training exercise simulating a scenario in which Israel finds itself engaging adversaries on multiple fronts.

Hundreds of IAF planes and helicopters took part in the exercise, simulating the bombing of hundreds of targets across the Gaza Strip in short periods of time, both during the day and at night, while also drilling assistance to ground forces.

“Over the past 24 hours, our squadron exercised an attack on targets in the Gaza Strip, as part of an Air Force drill simulating the break out of widespread fighting,” said IAF Squadron 69 Commander Maj. G. “We assisted ground forces as they maneuvered in combat. The planes are carrying precision bombs, so that it is possible to attack a large number of targets in a short amount of time,” he added.

IAF Squadron 105 Commander, Lt. Col. R. said: “Our squadron came back from a run over Gaza today. We met all the objectives set, in full coordination with the Southern Command and with the IAF’s coordination and command bodies. We successfully met all these challenges and we are ready for any operation we may be required to carry out.”

Source: https://www.breakingisraelnews...