10 juni 2018

Verrassende militaire oefening in Golan

Grootschalige oefening zal naar verwachting nog enkele dagen doorgaan, waarbij er sprake zal zijn van luide explosies en merkbaar verkeer in het gebied.

Door Uzi Baruch


Border with Syria in Golan Heights Basel Awidat

Zondagochtend begon een onverwachte grootschalige militaire oefening in de Golanhoogten.

De oefening zal naar verwachting enkele dagen duren, waarin zwaar verkeer en explosies te horen zullen zijn.

Daarnaast werd, als onderdeel van de oefening, een automatische belmachine geactiveerd om reservisten te rekruteren.

De woordvoerder van het IDF benadrukte dat de oefening van tevoren was gepland als onderdeel van trainingsoefeningen voor 2018 en bedoeld is om de fitheid en paraatheid van de krachten te behouden.

Premier Netanyahu heeft vorige week tijdens een bezoek aan Londen een dreigende boodschap gestuurd aan de Syrische president Bashar al-Assad.

"Hij is niet langer immuun, zijn regime is niet langer immuun. Als hij op ons vuurt, zullen wij zijn strijdkrachten vernietigen,” zei Netanyahu, sprekend bij een gebeurtenis die door de denktank van de Beleidsuitwisseling wordt georganiseerd.

“Ik denk dat er een nieuwe berekening moet plaatsvinden en Syrië moet begrijpen dat Israël de Iraanse militaire verschansing in Syrië tegen Israël niet zal tolereren", zei hij.

“De gevolgen zijn niet alleen voor de Iraanse krachten daar maar voor het Assad regime eveneens,” zei hij, toevoegend: “Ik denk dat hij daar heel serieus over moet nadenken.

Surprise military drill in Golan

Large-scale drill expected to continue for several days, during which there will be loud explosions and noticeable traffic in the area.

By Uzi Baruch

This morning, Sunday, a surprise large-scale military exercise began in the Golan Heights.

The exercise is expected to continue for several days, during which heavy traffic will be felt and explosions will be heard.

In addition, as part of the exercise, an automatic dialer was activated to recruit reservists.

The IDF Spokesman emphasized that the exercise was planned in advance as part of training drills for 2018 and is intended to maintain the fitness and readiness of forces.

Prime Minister Netanyahu last week sent a threatening message to Syrian President Bashar al-Assad while on a visit in London.

"He is no longer immune, his regime is no longer immune. If he fires at us, we will destroy his forces," Netanyahu said, speaking at an event organized by the Policy Exchange think tank.

"I think there is a new calculus that has to take place and Syria has to understand that Israel will not tolerate the Iranian military entrenchment in Syria against Israel," he said.

“The consequences are not merely to the Iranian forces there but to the Assad regime as well," he said, adding: "I think it's something that he should consider very seriously."

Source: http://www.israelnationalnews....