11 juni 2018

Waterreservoir opgraving onthult oude wijnpers

Water cistern excavations at Tzippori National Park. (Zvika Zuk, Israel Nature and Parks Authority)

Door Tazpit Persdienst Juni 11, 2018, 11:10 am

U moet hem gulle hand een deel geven van uw kudde, van uw graan en uw wijn, of van wat de HEER u ook maar heeft toebedeeld. Deuteronomium 15:14 (NBV)

Een oude wijnpers daterend uit de Byzantijnse periode werd twee weken geleden in het Tzippori National Park in het Centraal Galilee gebied tijdens archeologische opgravingen, heeft de Israel Nature and Parks Authority onlangs bekendgemaakt.

De opgravingen, onder leiding van de Israel Nature and Parks Authority, in samenwerking met het Theologisch seminarie voor baptisten uit New Orleans en gesponsord door de Israel Antiquities Authority, vonden plaats in een 3,5 meter diep, oud waterreservoir met een plafond dat rust op vijf bogen uit de laat-Romeinse periode.

De archeologen waren verrast door de ontdekking, want ze hadden nog nooit eerder een wijnpers aangetroffen die in secundair gebruik die was geïnstalleerd in een oud waterreservoir.

"Dit is de eerste keer dat we een wijnpers vonden op een plek die eerder als waterreservoir werd gebruikt. Waarschijnlijk dachten de eigenaars van de wijngaarden dat het een geschikte plaats was omdat het dicht bij hun wijnstokken was," vertelde Dr. Zvika Zuk, hoofdarcheoloog van de Israel Nature and Parks Authority aan Tazpit Press Service.

Volgens de onderzoekers werd het waterreservoir aangepast aan een wijnpers in de 4e eeuw na Christus.

“De "wijnpers werd gevonden in het grootste waterreservoir in het Nationale Park Tzippori, dat deel uitmaakt van het indrukwekkende watersysteem bij de plaats die ook lange aquaducten omvat die water aan de oude stad van Tzippori verstrekten," zei Zuk.

Water Reservoir Excavation Reveals Ancient Winepress

By Tazpit Press Service June 11, 2018 , 11:10 am

Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress: of that wherewith the LORD thy God hath blessed thee thou shalt give unto him. Deuteronomy 15:14 (The Israel Bible™)

An ancient winepress dating back to the Byzantine period was discovered two weeks ago at the Tzippori National Park in the Central Galilee region during archaeological excavations, the Israel Nature and Parks Authority announced recently.

The excavations, led by the Israel Nature and Parks Authority,  in cooperation with the New Orleans Baptist Theological Seminary and sponsored by the Israel Antiquities Authority, took place in a 3.5 meter deep ancient water reservoir with a ceiling that rests on five arches from the late-Roman period.

The archaeologists were surprised by the discovery, as they had never previously encountered a winepress installed in secondary use in an ancient water reservoir.

“This is the first time we found a wine press in a place that was previously used as a water reservoir. Probably the owners of the vineyards thought it was a convenient location as it was close to their vines,” Dr. Zvika Zuk, chief archaeologist of the Israel Nature and Parks Authority told Tazpit Press Service.

According to the researchers, the water reservoir was adapted to a winepress in the 4th century C.E.

“The winepress was found in the largest water reservoir in the Tzippori National Park, which is part of the impressive water system at the site that also includes long aqueducts that provided water to the ancient city of Tzippori,” Zuk said.

Source: https://www.breakingisraelnews...