13 juni 2018

Shin Bet: 250 terroristische aanslagen verijdeld in de eerste helft van 2018


Scene of a deadly terrorist attack at Jerusalem’s Armon Hanatziv neighborhood. (Photo: Eta Pico / TPS)


Door Tazpit Persdienst 13 juni 2018, 16:25 uur

God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder, U redt mij van het geweld. (2 Samuël 22:3)

De inlichtingendiensten hebben ongeveer 250 “significante” terroristische aanvallen verhinderd sinds het begin van 2018, met inbegrip van zelfmoordaanslagen, ontvoeringen en geweerschoten zei het Israëlische Veiligheidagentschap (Shin Bet)  woensdag.

Samen vallend met een internationale conferentie van binnenlandse veiligheidsprofessionals in Jeruzalem, zeiden de ambtenaren van Shin Bet in een verklaring dat de terroristische bedreigingen over de Palestijnse Autoriteit worden uitgespreid. In tegenstelling tot de Tweede Intifada, waarin PA-instanties een actieve rol speelden bij het plannen en uitvoeren van aanvallen, zei de Shin Bet dat de huidige uitdaging "eenzame wolf" aanvallers omvat die reageren op aansporing of extreme taal gebruikt door PA-ambtenaren, televisie commercials of publicaties.

Om zowel het institutionele als het eenzame wolf-terrorisme te bestrijden, steunt Shin Bet op "kritiek menselijk kapitaal", evenals op een reeks tactieken en technologieën die de gebieden van kunstmatige intelligentie en Big Data omvatten. Door die investering hebben inlichtingenofficieren meer mogelijkheden gekregen om terroristische aanvallen te voorspellen voordat ze worden uitgevoerd, in plaats van alleen maar te reageren op aanvallen nadat ze hebben plaatsgevonden.

“Als organisatie die de vlag voert van veelzijdige activiteiten, vindingrijkheid, strategische samenwerking met relevante instanties in Israël en daarbuiten, evenals met Israëlische en buitenlandse hoogtechnologische bedrijven, zet de Shin Bet zich in om ‘traditioneel' terrorisme te traceren en om een verscheidenheid aan gegevensverzamelingsmethoden te gebruiken om aanvallen te voorkomen", aldus een statement.

Shin Bet: 250 Terrorist Attacks Thwarted in First Half of 2018


By Tazpit Press Service June 13, 2018 , 4:25 pm

The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence. (2 Samuel 22:3)

Intelligence services have thwarted some 250 ”significant“ terrorist attacks since the beginning of 2018, including suicide bombings, abductions and live fire, the Israel Security Agency (Shin Bet) said Wednesday.

To coincide with an international conference of homeland security professionals in Jerusalem, Shin Bet officials said in a statement that the terrorist threats are spread out across the Palestinian Authority. In contrast to the Second Intifada, however, during which PA bodies took an active role in planning and executing attacks, the Shin Bet said that the current challenge includes “lone wolf” attackers who respond to incitement or extreme language used by PA officials, television commercials or publications.

To combat both institutional and lone wolf terrorism, Shin Bet relies on “critical human capital,” as well as a range of tactics and technologies encompassing the realms of artificial intelligence and Big Data. That investment has given intelligence officers expanded abilities to predict terrorist attacks before they are carried out, rather than simply responding to attacks after they occur.

“As an organization that flies the flag of multi-faceted operations, ingenuity, strategic collaboration with relevant bodies in Israel and abroad, as well as with Israeli and foreign hi-technology companies, the Shin Bet is committed to scuttling ‘traditional’ terrorism as well as to using a variety of data-collection methods to preventing attacks,” according to a statement.

Source: https://www.breakingisraelnews...