14 juni 2018

Deze winkel is van een Jood

Joodse winkel in Italië, Holocaustmonumenten in Frankrijk en Nederland vernield.


Istock                         Definition of anti-Semitism

Een kapperszaak in Italië en Holocaustmonumenten in Nederland en Frankrijk werden het doelwit van afzonderlijke incidenten die als antisemitisch werden beschouwd.

De daders van het incident met de kapperszaak van Gianni Errichiello in een noordelijke buitenwijk van Turijn in Noord-Italië hebben een parkeerplaats voor het etablissement op het Marconi-plein in brand gestoken. Ze spatten rode verf op de rolluiken van de kapperszaak van Errichiello, die niet Joods is. En ze plakten een stukje printpapier waarop afgedrukt was: "deze winkel is van een Jood", aldus de Corriere de la Sera dinsdag.

Errichiello vertelde de krant dat hij aan niemand kon denken die hem zou willen bedreigen. De politie onderzoekt het incident, dat eerder deze week laat in de bij nacht voorkwam. De verbrande auto behoort volgens La Stampa niet tot Errichiello.

Los daarvan verwijderden niet-geïdentificeerde personen in Parijs een gedenkplaat die ambtenaren van het ministerie van Onderwijs op de openbare basisschool van Ave Maria zetten voor Joodse kinderen die van daar werden gedeporteerd en tijdens de Holocaust werden vermoord, zo meldde Le Parisien vorige week.

De daders hebben geen enkel ander object op de gevel van het gebouw beschadigd en hebben het vermoeden gewekt dat het om een antisemitisch incident ging. De Ave Maria school is gevestigd in het 4e arrondissement van Parijs, of de Marais - de historische Joodse wijk van de stad. De Joodse burgemeester van het district, Ariel Weil, noemde het incident "beschamend".

Op zondag schilderden niet-geïdentificeerde personen hakenkruizen en andere extreemrechtse symbolen op een monument voor Holocaustslachtoffers in een gemeente in midden Groningen, gelegen in het noordoosten van Nederland, op ongeveer 100 mijl van de hoofdstad Amsterdam. Stadsmedewerkers maakten de zwarte verf snel van het monument schoon toen de politie het incident begon te onderzoeken, zo meldde de omroep RTV Noord.

‘This shop belongs to a Jew’

‘Jew-owned’ shop in Italy, Holocaust monuments in France and Holland vandalized.

A barbershop in Italy, and Holocaust monuments in the Netherlands and France were targeted in separate incidents deemed anti-Semitic.

The perpetrators of the incident involving Gianni Errichiello’s barbershop in a northern suburb of Turin in northern Italy torched a car parked in front of the establishment on Marconi Square. They splashed red paint on the shuttered blinds of the barbershop of Errichiello, who is not Jewish. And they attached a piece of printer paper on which was printed: “this shop belongs to a Jew,” Corriere de la Sera reported Tuesday.

Errichiello told the paper that he could think of no one who would want to threaten him. Police are investigating the incident, which occurred earlier this week late at night. The arsoned car does not belong to Errichiello, according to La Stampa.

Separately, in Paris, unidentified individuals removed a commemorative plaque that education ministry officials put up at the Ave Maria public elementary school for Jewish children who were deported from there and murdered during the Holocaust, Le Parisien last week reported.

The perpetrators did not damage any other object on the building’s façade, raising the suspicion that their action was an anti-Semitic incident. The Ave Maria school is located at the 4th District of Paris, or the Marais – the city’s historic Jewish quarter. The district’s mayor, Ariel Weil, who is Jewish, called the incident “shameful.”

On Sunday, unidentified individuals painted swastikas and other far-right symbols on a monument for Holocaust victims in the Midden-Groningen municipality, situated in the northeastern Netherlands, about 100 miles from the capital Amsterdam. City workers swiftly cleaned the black paint off the monument as police began investigating the incident, the RTV Noord broadcaster reported.

Source: http://www.israelnationalnews....