23 juli 2018

Jordanië, Palestijnen zeggen Joods bezoek aan Tempelberg is "provocatie tegen moslims - Jordan, Palestinians say Jews’ visit to Temple Mount ‘provocation against Muslims’


Nederlands - English

NEDERLANDS:
Jordaanse en Palestijnse leiders zien bezoek van Joden aan Tempelberg provocatie tegen Moslims

De Jordaanse ambassade in Israël heeft in een brief aan het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken protest aangetekend tegen het bezoek van meer dan 1000 Joden aan de Tempelberg afgelopen zondag. Volgens Kan, Israëls publieke omroep, staat in de brief dat de Joden die de Tempelberg bezochten deze “ontheiligde” en een provocatie waren tegen Moslims over de hele wereld. In de brief stond verder dat degenen die de Tempelberg bezochten, "extremisten" en "kolonisten" waren. Het bezoek van de Joden, onder bescherming van de Israëlische politie, werd gezien als een schending van het internationaal recht en de internationale verdragen waaraan Israël zich als een "bezetter" dient te houden.

De overgrote meerderheid van de meer dan 1000 Joden die zondag meededen aan de beklimming van de Tempelberg gedroeg zich rustig. Enkelen werden gearresteerd nadat ze op het terrein probeerden te bidden. Dit is verboden omdat het kwaad bloed zet bij de Moslims en dus zou aanzetten tot geweld. Volgens het Palestijnse Information Center heeft Yousef Id'is, Palestijnse Minister van Endowment en Religious Affairs, opgeroepen tot een serieuze actie om de al-Aqsa moskee te verdedigen tegen Israëls "heiligschennis en toenemende schendingen."  Id'is zei verder dat Moslims wereldwijd alles op alles moeten zetten om de Israëlische schendingen aan banden te leggen en voltallig aanwezig moeten zijn bij de al-Aqsa moskee. Volgens het Palestijnse Information Center veroordeelde ook de Minister van Jerusalem Affairs, Adnan al-Husseini, de Joden tot het "aanzetten om de al-Aqsa moskee te bestormen en rituelen uit te voeren op de platforms", ter gelegenheid van de verwoesting van “de vermeende tempel”.

Hussein waarschuwde dat dergelijke acties "olie op het vuur" kunnen zijn.

Bron: World Israel News Staff 


== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


ENGLISH:
Jordanian and Palestinian leaders warned that a visit by Jews to the Temple Mount on Tisha b’Av was sacrilegious and a defilement of the holy site.

Jordan’s embassy in Israel sent a protest letter to the foreign ministry after more than 1,000 Jews were allowed to ascend to the Temple Mount Sunday. According to a report by Kan, Israel’s public broadcaster, the letter declared that the Jews who visited the Temple Mount “defiled” the site and were a “provocation” to Muslims throughout the world. The Jordanian letter claimed that those who visited the Temple Mount were “extremists” and “settlers.” The visit, which was protected by Israel Police, was said to be a violation of international law and conventions that govern Israel as an “occupying force.”

The vast majority of the over 1,000 Jews who entered the site of the Temple Mount Sunday were peaceful. A few were arrested after they attempted to pray on the site, which is forbidden because it is said to be incitement to violence since it angers Muslims. Yousef Id’is, Palestinian Authority Minister of Endowment and Religious Affairs, called for “serious action” to defend al-Aqsa Mosque against Israel’s “sacrilegious schemes and increasing break-ins,” according to the Palestinian Information Center. Id’is said Muslims nationwide and overseas should “leave no stone unturned” to curb the Israeli break-ins and intensify their presence at al-Aqsa Mosque. Minister of Jerusalem Affairs Adnan al-Husseini also condemned Jewish groups for “inciting their followers to storm the Aqsa Mosque and perform rituals on its plateaus” to mark the destruction of the “alleged temple,” according to the Palestinian Information Center.

Husseini warned that such action would “add fuel to the fire.

By: World Israel News Staff